Regim de înscriere

 

Înregistrarea utilizatorului

 

Accesul la bibliotecă se realizează în baza carnetului de cititor, gratuit, unic şi netransmisibil, ce oferă posibilitatea frecventării oricărei filiale. Carnetul îl obțineți prezentând buletinul de identitate și încheind un Acord cu biblioteca. Semnarea Acordului constituie actul juridic, prin care vă asumați răspunderile morale, materiale privind folosirea, păstrarea şi restituirea la termen a documentelor de bibliotecă împrumutate şi consultate, precum şi folosirea celorlalte bunuri materiale din bibliotecă. Acordul nu este valabil în lipsa semnăturii utilizatorului. Carnetele de cititor se eliberează pentru persoanele care au viza de reşedință (domiciliu) în municipiul Chişinău ele sunt de culoare roşie şi permit împrumutul la domiciliu şi frecventarea sălilor de lectură:

  - persoanele cu viza de reşedință (domiciliu) în alte localități devin posesori ai carnetului de culoare mov și pot frecventa doar sălile de lectură și participa la programele  culturale.                                                                     

Devenind utilizator al bibliotecii sunteți obligat să anunțați modificările de adresă sau de identitate. Biblioteca garantează confidențialitatea informației.

Persoanele minore obțin carnetul în baza buletinului de identitate al unuia din părinţi sau al unei persoane adulte (bunici, învăţători ș.a.).

Înregistrarea utilizatorilor în sala de lectură se admite în baza oricărui alt act de identitate.

În caz de pierdere, deteriorare sau furt (sustragere) a carnetului, răspunderea revine titularului, care nu va mai beneficia de serviciile bibliotecii decât după eliberarea unui alt carnet, pentru care va achita contravaloarea acestuia în baza bonului de plată, eliberat de bibliotecar, la banca Moldova-Agroindbank, pentru toate categoriile de utilizatori – 15 lei.

Pentru prima zi utilizatorii în cauză, vor primi acces provizoriu în bibliotecă. Perfectarea duplicatului carnetului de cititor, se va efectua doar în baza avizului de plată în numerar, eliberat de bibliotecă.

Carnetul declarat pierdut, furat sau deteriorat se anulează.

Pentru prelunjirea termenului de utilizare, carnetul de cititor nu trebuie păstrat lîngă telefonul mobil, alte dispozitive electronice sau din metal care cauzează demagnetizarea lui.   

 

  

 
Bibliotec@Ta
Înregistare on-line Solicitare înstruire Solicitare achiziţie BPD Ajutor