Regim de înscriere

Din 1 ianuarie, 2007 Biblioteca Publica de Drept a aderat la proiectul Permis unic pentru toti utilizatorii retelei de biblioteci-filiale ale Bibliotecii Municipale „B.P.Hasdeu”.

new_permis_hasdeu_green.gif

Birou de inregistrare

Înregistrarea se efectuiează GRATUIT şi OBLIGATORIU, doar în baza buletinului de identitate (inclusiv a fişei de însoţire).

Valabilitatea permisul nu expiră, ci solicită utilizatorilor să semnaleze anual orice modificare de adresă sau de identitate.

Pentru eliberarea permisului utilizatorul semnează un contract de înregistrare, luând cunoştinţă şi cu Regulamentul de organizare şi funcţionare a Bibliotecii Publice de Drept şi confirmă prin semnătura sa, obligaţia de a le respecta.

Duplicatul permisului se elibereaza doar în cazul pierderii, achitând o penalitate de 15 lei.

De reţinut, că aceste permise nu sunt transmisibile, bibliotecarilor rezevânuli-se oricând dreptul de a verifica identitatea persoanei deţinătoare a permisului.

Notificam, că de serviciul împrumut la domiciliu vor beneficia doar categoriile de utilizatori stipulate în Regulamentului de împrumut la domiciliu al BPD .

aici lista filialelor BM "B.P.Hasdeu"

 
Bibliotec@Ta
Înregistare on-line Solicitare înstruire Solicitare achiziţie BPD Ajutor