E-resurse

                                                             Juriști jubiliari 2016


BANTUȘ Anatolie – 60 ani

BĂIEȘU Sergiu – 50 ani

BELÎI Nicolae – 60 ani

BRÎNZĂ Sergiu – 50 ani

CARPOV Trofim – 80 ani

CERBA Valeriu – 60 ani

                 CHIRIAC Andrei – 50 ani                

CIOBANU Igor – 50 ani

COBÎȘNEANU Vasile – 55 ani

COJOCARI Eugenia – 65 ani

CORCENCO Aliona – 50 ani

COSTACHI Gheorghe – 75 ani

CREȚU Vasile – 65 ani

CUȘMIR Vitalie – 55 ani

DASTIC Angela – 55 ani

FLOREA Vasile – 80 ani

FRUNZĂ Iurie – 50 ani

GRIGORIEV Vladimir – 55 ani

LIVIȚCHI Maria – 60 ani

MUSTEAȚĂ Grigore – 55 ani

NEGRU Boris – 65 ani

ORLOV (PUTEA) Maria – 60 ani

PÎNZARI Alexandru – 60 ani

POP Onufrie (Octavian) – 60 ani

PRODAN Svetlana – 50 ani

RUSU Grigore – 75 ani

SMOCHINĂ Andrei – 70 ani

SOBIESKI-CAMERZAN Gheorghe – 55 ani

ȘTERBEȚ Valeria – 70 ani

UNTILĂ Veaceslav – 60 ani

  

In memoriam

 

BORODAC Alexandru (06.02.1941-20.12.2006)

CUȘCO Gheorghe (30.01.1936-1999)

TELEVCA Alexandru (13.10.1936-18.03.2006)

YAKOVLEV Vasile (25.08.1926-20.11.2013)

 

Biobibliografie

BĂIEȘU Sergiu

S-a născut la 7 august 1966 în s. Tănătari, r-nul Căuşeni. După absolvirea Școlii medii, a devenit student la Colegiul Agricol din or. Tiraspol (1981-1985). A făcut studii de licență la Facultatea de Drept a USM (1987-1992) şi studii de doctorat la Facultatea de Drept a Universităţii „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca, România (1992-1999). În 1999, a susţinut teza de doctorat la specialitatea 12.00.03-Drept privat – Structura dreptului de proprietate în RM, conducător ştiinţific Ernest LUPAN, dr., prof. univ.

Tema tezei de doctor habilitat, la specialitatea 12.00.03-Drept privat este Posesia – stare de fapt generatoare de efecte juridice.

Pe parcursul anilor 1993-2010 a practicat avocatura. Cariera sa cuprinde și o amplă activitate didatică la Facultatea de Drept a USM: lector (1992-1995), lector superior (1996-1999), conferenţiar universitar (din 2000), şef al catedrei de Drept civil (2010-2012); din 2012 – decan al Facultăţii de Drept; lector la Centrul de instruire al judecătorilor; membru al Consiliului INJ.

A contribuit la elaborarea şi expertiza proiectelor de legi, inclusiv: Legea cu privire la cadastrul bunurilor imobile, Codul civil (1999-2002); Legea cu privire la organizaţiile necomerciale; Legea apelor, etc.

Între anii 1998-1999, a fost consultant în cadrul Proiectului IRIS-Moldova. Din 2005 până în 2011 a fost preşedinte al Comisiei de Licenţiere a profesiei de avocat, concomitent fiind membru al CȘC de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie. Arbitru al Arbitrajului Internaţional de pe lângă camera de Comerţ şi Industrie a RM.

A prezentat comunicări la multiple conferinţe şi seminare ştiinţifice de nivel naţional şi internaţional: Prezumţia proprietăţii – efect al posesiunii ca stare de fapt, Chişinău (2006); Importanţa dreptului privat roman pentru instituţia posesiunii în Noul Cod civil al RM, Craiova, România (2007); Buna credinţă – condiţie de dobândire a dreptului de proprietate asupra fructelor de către posesor, Chişinău (2006); Unele aspecte teoretico-practice de fundamentare a uzucapiunii ca mijloc de dobândire a dreptului de proprietate: analiza comparată a unor prevederi ale codurilor civile din RM, Ucraina şi Federaţia Rusă, Belgorod, Federaţia Rusă (2007); Posesiunea: instituţie utilă şi practică, Chişinău (2008); Fundamentarea teoretică a naturi juridice a posesiunii, Chişinău (2008); Aspecte privind coposesiunea în Codul civil, Chişinău (2009); Privire generală asupra conceptului teoriei subiective ce fundamentează conţinutul posesiunii, Chişinău (2011); Unele aspecte privind istoricul posesiunii, Chişinău (2011); Роль и значение вещных прав в осуществлении предпринимательской деятельности, Alma-Atî, Kazahstan (2012_; Fundamentarea teoretică a includerii instituţiei posesiunii în noul Cod civil al RM, Cluj-Napoca (2012); Fundamentarea teoretică a includerii instituţiei posesiunii în noul Cod civil al RM, Chişinău (2013); Aspecte teoretice privind posesiunea nemijlocită şi posesiunea mijlocită, Chişinău (2013); Соотношение норм Гражданского кодекса и норм специальных законов, определяющих статус коммерческого общества, Alma-Atî, Kazahstan (2013); Precedentul judiciar în RM: provocare sau finalitate, Sibiu, România (2013); Analiza comparată a prevederilor Codului civil al RM şi a Codului civil al României privind posesia, Universitatea Bucureşti (2013).

Autor a peste 60 de publicaţii științifice în materie de drept.

Bibliografie selectivă:

BĂIEŞU, Aurel, Sergiu BĂIEŞU, Oleg BURUIANĂ et al. Codul civil al RM: comentariu. Coord. Mihai BURUIANĂ, Oleg EFIM, Nicolae EŞANU. Ch.: FEP Tip. Centrală, 2006. ISBN 978-9975-78-465-8.

BĂIEŞU, Sergiu şi ROŞCA, Nicolae. Drept civil, drepturile reale principale. Ch.: Ed. Tip. Centrală, 2005. 300 p. ISBN 9976-78-398-8.

BĂIEŞU, Sergiu şi ROŞCA, Nicolae. Drept civil. Partea generală. Persoana fizică. Persoana juridică. Ed. a 2-a. Ch.: Ed. Tip. Centrală, 2005. 461 p. ISBN 9975-78-389-9.

BĂIEŞU, Sergiu şi ROŞCA, Nicolae. Drept civil. Partea generală. Persoana fizică. Persoana juridică. Ed. a 4-a. Ch., 2011. 388 p. ISBN 978-9975-78-968-4.

BĂIEŞU, Sergiu şi ROŞCA, Nicolae. Drept civil: scheme. Ch.: Ed. Tip. Centrală, 2001. 195 p.

BĂIEŞU, Sergiu, Gh. AVORNIC et al. Bazele statului şi dreptului RM. Resp. de ed. V. CREŢU. Ch.: Ştiinţa, 1994. 268 p. ISBN 5-376-01858-x.

BĂIEŞU, Sergiu, Gh. AVORNIC şi Ion GUCEAC. Bazele statului şi dreptului RM: manual. Ch.: Cartier, 1997. 352 p. ISBN 9975-949-08-8.

BĂIEŞU, Sergiu, Nicolae ROŞCA, Ala CLIMOVA et al. Drept civil. Drept succesoral. Drept funciar. Dreptul muncii. Dreptul familiei. Ch.: Elan Poligraf, 2008. 376 p. ISBN 978-9975-66-093-8; 978-9975-66-097-6.

BĂIEŞU, Sergiu, resp. ed. Studii juridice în onoarea prof. univ. Dr. Gheorghe Chibac. Ch.: CEP USM, 2013. 468 p. ISBN 978-9975-71-358-0.

BĂIEŞU, Sergiu. Drept civil. Drept de proprietate: legislaţie. Ch.: Toner, 1995. 196 p.

BĂIEŞU, Sergiu. Drept civil. Partea generală. Ch., 1994. 172 p.

BĂIEŞU, Sergiu. Drept civil. Partea generală. Persoana fizică. Persoana juridică. Ch.: FEP Tip. Centrală, 1997. 158 p. ISBN 9975-923-16-X.

MATTEI, Ugo, Sergiu BAIEŞU şi Nicolae ROŞCA. Principiile fundamentale ale Dreptului de proprietate. Trad. de Genoveva BOLEA. Ch.: ARC, 2000. 346 p. ISBN 9975-61-147-8.

MURUIANU Ion, ROŞCA, Nicolae şi BĂEŞU, Sergiu. Particularităţile examinării litigiilor ce ţin de persoanele juridice. Manualul judecătorului la examinarea pricinilor civile. Coord. Mihai POALELUNGI. Ch.: Cartier, 2006. 1014 p. ISBN 978-9975-79-412-1.

ROŞCA, Nicolae şi BĂIEŞU, Sergiu. Dreptul afacerilor. Ch.: Cartier, 1997. 400 p. ISBN 9975-949-19-3.

ROŞCA, Nicolae şi BĂIEŞU, Sergiu. Dreptul afacerilor. Vol. 1. Ch.: Ed. Tip. Centrală, 2004. 453 p. ISBN 9975-78-355-4.

ROŞCA, Nicolae şi BĂIEŞU, Sergiu. Dreptul afacerilor. Vol. 2. Ch., 2006. 432 p. ISBN 978-9975-78-149-7.

ROŞCA, Nicolae şi BĂIEŞU, Sergiu. Dreptul afacerilor: scheme. Ch.: Ed. Tip. Centrală, 2001. 163 p. ISBN 9975-78-140-3.

ROŞCA, Nicolae, BĂIEŞU, Sergiu şi COJOCARU, O. Comentariu ştiinţifico-practic la Legea nr.135/2007 cu privire la societăţile cu răspundere limitată. Ch., 2009, 160 p. ISBN 978-9975-78-824-3.

VOLCINSCHI, Victor, Sergiu BAIEŞU şi Nicolae ROŞCA. Dreptul privat roman: scheme. Ch.: Ed. Tip. Centrală, 2001. 87 p. ISBN 9975-78-120-9.

 

BRÎNZĂ Sergiu

S-a născut la 3 aprilie 1966 în s. Hârbovăţ, r-nul Anenii Noi. În 1984 a absolvit Școala medie din satul natal., după care – Facultatea de Drept a USM. (1991). În 1992-1998 a urmat studii de doctorat la Universitatea din Bucureşti. Aici, în 1998, a susținut teza de doctorat la specialitatea 12.00.08-Drept penal, Răspunderea penală a minorilor conform dreptului penal român şi al RM. Analiză comparativă.

În 2005 a susţinut teza de doctor habilitat în drept – Obiectul infracţiunilor contra patrimoniului, consultant ştiinţific Costică BULAI, dr., prof. univ.

În 2000 și-a început activitatea profesională în funcție de conferenţiar universitar la USM. În 2001 a fost ales şef al Catedrei drept penal şi criminologie a USM. În 2005 i s-a conferit titlul științificco-didactic de profesor universitar. Membru al Senatului USM, din 2002.

A participat la elaborarea proiectelor de legi: Cu privire la examinarea legii pentru modificarea şi completarea Codului penal al RM; Legii, privind combaterea corupţiei şi protecţionismului; Proiectului asupra oportunităţii considerării executorului judecătoresc în calitate de subiect al infracţiunii prevăzute la art. 320 CP RM, etc.

Membru în asociații profesionale: Uniunea Avocaţilor din Moldova (1997-2012); Asambleea AȘM (din 2013); formator al INJ (din 2010); Colegiul de Calificare a Judecătorilor (2011-2013); preşedinte al SŞP de susţinere a tezelor de doctor şi doctor habilitat D 30-12.00.08-27.03.08-Drept penal (din 2008).

Membru al colegiilor de redacţie ale revistelor: Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova. Seria Ştiinţe Socioumanistice (2001-2007); Studia Universitatis. Seria Ştiinţe Sociale (din 2007); Avocatul Poporului, din 2007; Revista INJ (din 2007); Revista Naţională de Drept (din 2005); Jurnalul de Studii Juridice, Universitatea „Petre Andrei” din Iaşi, România (din 2009).

A prezentat circa 60 de comunicări la conferințe științifice, seminare, simpozioane, dedicate reformelor judiciare şi de drept.

Autor a peste 300 de publicații, inclusiv monografii, tratate, manuale, suporturi de curs, articole în reviste internaționale în domeniul dreptului penal.

Laureat al Pemiului Naţional al Tineretului în domeniul Ştiinţei şi Tehnicii pentru anul 2000 pentru monografiile Infracţiuni contra vieţii, sănătăţii, libertăţii şi demnităţii persoanei şi Infracţiuni contra proprietăţii. I s-a conferit Premiul Prezidiului AȘM pentru un ciclu de lucrări ştiinţifice în domeniul dreptului penal şi criminologiei (2000).

A fost menţionat cu medalii şi diplome: Meritul Civic (2004), Meddalia USM (2006), Medalia jubiliară 60 de ani de la fondarea primelor instituţii academice din RM (2006), Diploma de gradul I, decernată de Guvernul RM cu prilejul a 50 ani de la fondarea Facultăţii de Drept a USM (2009), Ordinul Republicii (2009).

Bibliografie selectivă:

BORODAC, Alexandru, Valeriu BUJOR, Sergiu BRÎNZĂ et al. Drept penal: Partea generală: pentru instituţiile de învăţământ superior, specialitatea „Jurisprudenţa”. Ch., 1994. 368 p. ISBN 5-376-01847-4.

BRÎNZĂ, Sergiu şi Vitalie STATI. Drept penal: Partea specială. Vol. 1. Ch.: Tip. Centr., 2011. ISBN 978-9975-53-028-6.

BRÎNZĂ, Sergiu şi Vitalie STATI. Drept penal: Partea specială. Vol. 2. Ch., 2011. 1322 p. - Bibliogr.: p. 1311-1314. ISBN 978-9975-53-034-7.

BRÎNZĂ, Sergiu, Mariana GRAMA, Ludmila DUMNEANU, Vitalie STATI. Curriculum la disciplina „Drept penal”. (Partea generală şi specială). Ch.: CEP USM, 2010. 62 p.

BRÎNZĂ, Sergiu, Xenofon ULIANOVSCHI, Vitalie STATI et al. Drept penal. Partea specială. Vol. 2. Ch.: Cartier, 2005. 796 p. ISBN 9975-79-325-8.

BRÎNZĂ, Sergiu. Evoluţia reglementărilor privind protecţia penală a proprietăţii pe teritoriul RM. Ch.: ARC, 2001. 448 p. ISBN 9975-61-179-6.

BRÎNZĂ, Sergiu. Infracţiuni contra proprietăţii. Ch.: USM, 1999. 347 p. ISBN 9975-917-19-4.

BRÎNZĂ, Sergiu. Infracţiuni contra vieţii, sănătăţii, libertăţii şi demnităţii persoanei. Ch.: Presa, 1999. 234 p. ISBN 9975-917-09-7.

BRÎNZĂ, Sergiu. Manualul judecătorului pentru cauze penale. Ch.: FEP Tipogr. centrală, 2013, 1192. ISBN 978-9975-53-231-0.

BRÎNZĂ, Sergiu. Obiectul infracţiunilor contra patrimoniului: autoreferat (12.00.08). Ch., 2005. 42 p.

BRÎNZĂ, Sergiu. Obiectul infracţiunilor contra patrimoniului: monogr. Ch.: Univ. de Stat din Moldova, 2005. 676 p. ISBN 9975-70-414-X.

BRÎNZĂ, Sergiu. Obiectul infracţiunilor contra patrimoniului: tz. Ch., 2005. 237 p.

BRÎNZĂ, Sergiu. Tâlhăria săvârşită în urma înţelegerii de către un grup de persoane. Moldoscopie. Probleme de analiză politică. Partea XVII. CARTES. Ch.: CE USM, 2001. 57 p.

BRÎNZĂ, Sergiu și Vitalie STATI. Tratat de drept penal. Partea specială. Vol. I. Ch.: Tipogr. centrală, 2015. 1328 p. ISBN 978-99-75-53-469-7.

BRÎNZĂ, Sergiu și Vitalie STATI. Tratat de drept penal. Partea specială. Vol. II. Ch.: Tipogr. centrală, 2015. 1298 p. ISBN 978-99-75-53-470-3.

ŞTERBEŢ, Valeria, Sergiu BRÎNZĂ şi Vitalie STATI. Drept penal: suporturi de curs. Ch.: Elan Poligraf, 2008. 216 p. ISBN 978-9975-66-093-8; 978-9975-66-095-2.

 

CHIRIAC Andrei

S-a născut la 20 ianuarie 1966. A absolvit Facultatea de Drept a USM.

În 2001, a susţinut teza de doctorat la specialitatea 12.00.03-Drept privat – Aspecte istorico-teoretice ale persoanei juridice în legislaţia Moldovei, conducător ştiinţific Gheorghe CHIBAC, dr, conf. univ.

În 2002 a devenit membru al Uniunii Avocaţilor din Moldova, activând în cadrul BAA, Facultatea de Drept şi fiind correspondent of CAA JURIS EUROPAE , Strasbourg.

A prezentat comunicări la foruri ştiinţifice: Protecţia minorităţilor, Institutul de studii federaliste şi regionaliste (Laosta, Italia, 2001); Проблемы теории и практики предупреждения терроризма на водном транспорте и предприятиях морехозяйственного комплекса, Institutul Maritim de Stat (Odesa, Ucraina, 2002).

Bibliografie selectivă:

CHIBAC, Gheorghe şi CHIRIAC, Andrei. Aspecte istorico-teoretice a persoanei juridice în legislaţia RM: monogr. Ch.: Ed. Cardidact, 2001. 175 p.

CHIBAC, Gheorghe şi CHIRIAC, Andrei. Curs succint de prelegeri de drept civil. Acte normative (Contracte de transmitere a bunurilor în proprietate şi folosinţă temporară). Ch., 1996. 192 p.

CHIBAC, Gheorghe şi CHIRIAC, Andrei. Curs succint de prelegeri la Drept civil: Dreptul de asigurare, Dreptul de autor, Dreptul de inventator: acte normative. Ch.: CE USM, 1977. 142 p.

CHIBAC, Gheorghe şi CHIRIAC, Andrei. Curs succint de prelegeri la Dreptul civil. Acte normative (Dreptul de asigurare, Dreptul de inventator şi Dreptul de autor. Part. II. Ch., 1997.

CHIRIAC, Andrei et al. Drept civil. Culegere de speţe: material metodico-didactic. Ch.: CE USM, 2000. 42 p.

CHIRIAC, Andrei şi CHARRIER, Jean-Loup. Codul Conventiei Europene a Drepturilor Omului. Ch.: Balacron, 2008. 723 p. ISBN 978-9975-100-40-3.

CHIRIAC, Andrei şi Marina CHIRIAC. Les branches du droit refletees dans la convetion europeenne des droits de l’homme. Ch.: Édition de la Maison des sciences de l’homme, 2011. ISBN 978-9975-9970-4-1.

CHIRIAC, Andrei. Aspecte istorico-teoretice a persoanei juridice în legislaţia RM: autoreferat (12.00.03). Ch., 2001. 26 p.

CHIRIAC, Andrei. Aspecte istorico-teoretice a persoanei juridice în legislaţia RM: tz. doct. (12.00.03). Ch., 2001. 201 p.

 

CIOBANU Igor

S-a născut la 10 septembrie 1966 în s. Bilicenii Vechi, r-nul Sângerei. În 1992 a absolvit Facultatea de Drept a USM. În 1995-2000 a făcut doctorantura la USM.

În 2000 a susţinut teza de doctorat la specialitatea 12.00.08-Drept penal – Criminalitatea organizată la nivel transnaţional şi formele ei de manifestare în RM, conducător ştiinţific Constantin FLOREA, dr., conf. univ.

În 1992 şi-a început activitatea profesională în calitate de consultant superior în cauzele penale la Judecătoria Supremă a RM, apoi drept consultant principal al secţiei Relaţii externe la Ministerului de Justiţie al RM. În 1992-1993 - anchetator la Procuratura Militară a mun. Chişinău.

Din 1993 a exercitat funcţii didactice şi manageriale în cadrul Facultăţii de Drept a USM: lector, conferenţiar universitar (din 2002) la Catedra de drept penal şi criminologie, membru al Consiliului profesoral al Facultăţii de Drept a USM; prodecan (1996-2000); secretar responsabil al Comisiei de Admitere, (2003, 2004); membru al Comisiei metodice (2005-2007).

În 2006 a devenit membru al Consiliului ştiinţific al Baroului Avocaţilor din RM și director al Proiectului Naţional Implementarea modelului Avocaţilor Publici în baza Legii cu privire la Asistenţa Juridică Garantată de Stat în RM.

A desfăşurat o amplă activitate în domeniul de cercetare ştiinţifică: conducător şi consultant cu dreptul de conducere/consultare ştiinţifică a tezelor de doctor în ştiinţe la specialitatea 12.00.08, CNAA (2005), membru al Consiliului metodico-ştiinţific al Procuraturii Generale (2005-2007), membru, vicepreşedinte şi preşedinte al Comisiilor de Stat pentru susţinerea Examenelor de Stat şi a tezelor de licenţă (din 1993) şi a tezelor de masterat (din 2005), membru al Colegiului Ministerului Justiţiei al RM (2003-2005); expert la Institutul de Reforme Penale (din 2002).

Semnatar a peste 60 publicaţii ştiinţifice, inclusiv manuale şi monografii.

Mențiuni: Diploma de Onoare a USM  (2001); Diploma Academiei de drept din Moldova (2004); Diploma de Onoare a Ministerului Justiţiei al RM (2004, 2005).

Bibliografie selectivă:

CIOBANU, Igor. Criminalitatea organizată la nivel transnaţional şi formele ei de manifestare în RM: autoreferat (12.00.08). Ch., 2000. 20 p.

CIOBANU, Igor. Criminalitatea organizată la nivel transnaţional şi formele ei de manifestare în RM: tz. doct. (12.00.08). Ch., 2000. 221 p.

CIOBANU, Igor. Criminalitatea organizată la nivel transnaţional şi unele forme de manifestare în RM. Ch.: Museum, 2001. 169 p. ISBN 9975-906-34-6.

CIOBANU, Igor. Criminologie. Vol. 2. Ch.: Cartdidact, 2004. 298 p. ISBN 9975-940-68-4.

CIOBANU, Igor. Criminologie. Vol. 3. Ch.: Cartea juridică, 2006. 296 p. ISBN 978-9975-9912-2-3.

Culegere de acte normative privind azilul: (Texte şi extrase la data de 15 iun. 2004. Conduc. de ed.: Igor CIOBANU. Coord. Tatiana CIUMAŞ. Ch.: Sirius, 2004. 498 p. ISBN 9945-5409.

PĂDURARU, I., V. ZAHARIA, L. DARII, I. CIOBANU. Ghid privind sistemul de asistenţă juridică garantată de stat. Ch.: Ed. Bons Offices SRL, 2010. 238 p. ISBN 978-9975-80-326-7.

ŞAVGA, Alina şi CIOBANU, Igor. Curriculum la disciplina Criminologia (învățământ cu frecvenţă redusă). Ch.: CEP USM, 2006.

ŞAVGA, Alina şi CIOBANU, Igor. Curriculum la disciplina Criminologia (învățământ la zi). Ch.: CEP USM, 2006.

 

CORCENCO Aliona

S-a născut la 21 octombrie 1966 în or. Şoldăneşti. A absolvit Facultatea de Drept a USM.

În 2005 a susţinut teza de doctorat la specialitatea 12.00.02-Drept public – Răspunderea minorilor pentru săvârşirea contravenţiilor administrative, conducător ştiinţific Gheorghe COSTACHI, dr. hab., prof.

Și-a început cariera profesională în 1985 ca grefieră la Judecătoria Şoldăneşti, apoi, în calitate de jurist la întreprinderile Agrosnab ATO Şoldăneşti (1986-1992) şi Gazificare ATO Şoldăneşti (1992-1993).

În perioada 1993-1995 a practicat avocatura. A fost judecător la Judecătoria or. Şoldăneşti (1995-2008). În 2000 a fost numită judecător până la atingerea plafonului de vârstă. Judecător al Curţii de Apel din or. Bălţi, din 2008.

Din 2006 - lector (prin cumul) la Institutul Nistrean de Economie şi Drept din or. Bălţi.

Membru al Instanţei de Insolvabilitate, or. Bălţi.

Bibliografie selectivă:

CORCENCO, Aliona. Răspunderea minorilor pentru săvârşirea contravenţiilor administrative: autoreferat (12.00.02). Ch., 2005. 22 p.

CORCENCO, Aliona. Răspunderea minorilor pentru săvârşirea contravenţiilor administrative: tz. doct. (12.00.02). Ch., 2005. 140 p.

CORCENCO, Aliona. Răspunderea minorilor pentru săvârşirea contravenţiilor administrative. Red. şt. Gheorghe COSTACHE. Ch.: Academia de Ştiinţe a RM, 2005. 144 p. ISBN 9975-9721-9-5.

FRUNZĂ Iurie

S-a născut la 24 iulie, 1966 în s. Hârbovăţul Vechi, r-nul Anenii Noi. În perioada 1987-1992 a fost student la Facultatea de Drept, USM. În 1992-1996 a urmat doctorantura la IFSD al AŞM.

În 1999 a susţinut teza de doctorat la specialitatea 12.00.01-Teoria statului şi dreptului; Istoria statului şi dreptului; Instituţii politice şi de drept – Formarea organelor judiciare şi extrajudiciare în RSSM , conducător ştiinţific Andrei SMOCHINĂ, dr. hab., prof.

După absolvirea Facultăţii a fost numit procuror în Secţia militară a Procuraturii Generale a RM (1992-1993). În 1993-1995 a executat funcţia de anchetator penal pe cauze economice în subdiviziunile OAI ale RM.

Activitatea didactică şi managerială a început-o în 1996, în cadrul Departamentului drept al ULIM: lector, lector superior la Catedra discipline statale (1996-2002), prodecan (1998-2000), şef al Catedrei drept penal şi criminologie (2004-2005), conferenţiar interimar la Catedra drept public (2008-2009). Decan al Facultăţii de Drept la Universitatea Slavonă în perioada 2002-2004 și 2013; din 2004 – conferenţiar la Catedra discipline statale, ulterior, drept privat la Universitatea Slavonă.

Titular al cursurilor universitare: Istoria statului şi dreptului RM, Teoria generală a dreptului , Problemele teoriei generale a statului şi dreptului , Avocatura , Teoria şi practica avocaturii , Dreptul procesual penal , Dreptul civil, part. II; autor al cursurilor de specializare la specialitatea Drept economic : Teoria obligaţiilor, Teoria şi tehnica întocmirii contractelor, Problemele actuale ale Dreptului muncii . În cadrul ULIM, a fost coordonator al cercului ştiinţific studenţesc WALLHALA , a gestionat activitatea ştiinţifică a studenţilor (1998-2000) şi a coordonat avizarea tezelor de doctorat în drept (2000-2007).

Cercetător ştiinţific coordonator al ICPJ al AŞM (din 2010). Din 1996 - membru al Uniunii Avocaţilor din Moldova şi fondator al CA Frunză Iurie .

Membru al SŞP, la specialitatea 12.00.01, ULIM (2002-2005). Membru al colegiilor de redacţie: Legea şi viaţa (2002-2004), Anale ULIM , Seria Drept ; a culegerii Aspecte juridice ale societăţii civile: realităţi şi perspective ( 2003).

A participat la diverse simpozioane, seminare, conferinţe de specialitate la Chişinău, Bălţi, Odesa (Ucraina), Craiova (România) etc. A întreprins stagii de formare profesională în or. Hanover, RFG (1996), la Budapesta, Ungaria (1998), Pedagogia şi psihologia învățământului superior ( ULIM, 2002).

Autor a peste peste 30 de lucrări ştiinţifice şi metodico-didactice în domeniile Istoriei statului şi dreptului RM, Învăţământului superior specializat, Avocatologiei, Tehnicii legislative, Constituţionalismului în RM, Funcţionării instituţiilor democratice în statul de drept.

Mențiuni: Diploma Monografia anului în cadrul ULIM (2000), Premiul ULIM (2002).

Bibliografie selectivă:

FRUNZĂ, Iurie, Ion DULSCHI, Marcel CUŞNIR et.al. Teoria generală a statului şi dreptului: în întrebări şi răspunsuri . Ch., 2003. 180 p.

FRUNZĂ, Iurie. Formarea organelor judiciare şi extrajudiciare în RSSM (1924-1952) : autoreferat (12.00.01). Ch., 1999. 27 p.

FRUNZĂ, Iurie. Formarea organelor judiciare şi extrajudiciare în RSSM (1924-1952) : tz. doct. (12.00.01). Ch.: ULIM, 1999. 148 p.

FRUNZĂ, Iurie. Organele judiciare şi extrajudiciare din Moldova sub regim totalitar bolşevic: monogr. Ch.: Ed. Pontos, 2000. 288 p. ISBN 9975938124; 9789975938129.

FRUNZĂ, Iurie. Organizarea profesiei de avocat în RM: monogr. Ch.: Universitatea Slavonă, 2011. 344 p. ISBN 978-9975-4020-6-4.

 

PRODAN Svetlana

S-a născut la 2 noiembrie 1966 în s. Răsporeni, r-nul Rezina. În 1980 a absolvit Școala medie din satul natal şi în 1985 – Școala Pedagogică „Boris Glavan” din or. Soroca. A absolvit USM: Facultatea de Istorie (1986-1992), Facultatea de Drept (1995-1999 ) şi studiile de doctorat la Catedra de drept penal şi criminologie (1999-2007).

În 2007 a susţinut teza de doctorat la specialitatea 12.00.08-Drept penal – Răspunderea penală pentru infracţiunile legate de creditare , conducător ştiinţific Sergiu BRÎNZĂ, dr. hab., prof. univ.

A exercitat funcții manageriale: director general la SRL Probotrans ( 2001), manager relaţii cu clienţii la Globalcontact-tur SRL (2002-2005), director general la IM Megatour SRL (2005-2010).

Din 2009 și-a desfășurat activatatea didactică la Catedra ştiințe penale a Facultății de Drept, USEM, în funcție de lector superior.

În 2010 a devebit membru al Uniunii Avocaților din Moldova, avocat la BAA Avolex.

Autor a peste 20 de publicaţii ştiinţifice și științifico-didactice.

Bibliografie selectivă:

PRODAN, Svetlana. Răspunderea penală pentru infracţiunile legate de creditare: autoreferat (12.00.08). Ch., 2007. 20 p.

PRODAN, Svetlana. Răspunderea penală pentru infracţiunile legate de creditare : tz. doct. (12.00.08). Ch., 2007. 194 p .

 

BANTUȘ Anatolie

S-a născut pe 12 aprilie 1956 în s. Donduşeni, r-nul Donduşeni. După absolvirea UASM, a continuat studiile la Facultatea de Drept a Academiei MAI, or. Kiev, Ucraina. Studiile de doctorat le-a urmat la AAP (1994-1998).

În 1999 a susţinut teza de doctorat la specialitatea 12.00.02-Drept public – Statutul juridic al funcţionarului public în RM , conducător ştiinţific Gheorghe COSTACHI, dr. hab., prof. univ.

Pe parcursul activităţii sale, a deţinut funcţii didactice şi administrative în structurile din domeniul dreptului: comandant al Colegiului de Poliţie „Dimitrie Cantemir”; director general al Departamentului Situaţii Excepţionale al RM; şef al Secţiei drept public la IISD al AŞM; expert internaţional în drept la Consiliul Europei; profesor universitar la Catedra ştiinţe juridice a AAP; director al Centrului European al Acordului „Europa. Riscuri Majore” al Consiliului Europei.

Membru titular al Academiei Internaţionale de Cadre (UNESCO), membru al Seminarului interuniversitar pe lânga USM la specialitatea 12.00.02-Drept public, membru al Comisiei de experţi în drept a Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare.

I-au fost conferite: gradul de specialitate Maestru ; gradul  colonel de poliţie al MAI; titlul ştiinţifico-didactic profesor universitar. A fost decorat cu: Ordinul Internaţional al Protecţiei Civile , Geneva (2002); Medalia de aur Pentru merite în învățământ ( 2000); Diploma de merit al Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică (2006). Ordinul Bisericii Ortodoxe Ruse de gradul II Орден преподобного Сергия Радонежского , Moscova (1999); Medalia Meritul militar , 1996; Medalia Pentru serviciul excelent în menţinerea ordinii publice ( 1986); Medalii jubiliare şi ministeriale pentru serviciul impecabil.

A publicat monografii, manuale şi materiale didactice, recenzii la numeroase teze de masterat, teze de doctor în drept.

Bibliografie selectivă:

BANTUŞ, Anatolie şi G. CÎRLAN, Proiect al concepţiei reformei forţelor armate ale RM (pentru perioada 1997-2000). Proiect: pentru uz de serviciu . Ch., 1996. 60 p.

BANTUŞ, Anatolie şi M. GROPA. Culegere de probleme pentru lecţiile practice la Dreptul penal al RM (partea socială) . Ch., 2001. 176 p.

BANTUŞ, Anatolie, Igor BANTUŞ şi Roman STARAŞCIUC. Elemente de Drept public . Ch.: Tip. Elena-VI SRL, 2008. 473 p. ISBN 978-9975-106-13-9.

BANTUŞ, Anatolie. Contrabanda cu droguri: probleme şi căi de soluţionare. Teză metodică pentru cursanţii Colegiului de Poliţie: pentru uz de serviciu . Ch., 1999. 45 p.

BANTUŞ, Anatolie. Din istoria gândirii filosofice (note de curs) . Ch.: Ed. Liceum, 1997. 50 p.

BANTUŞ, Anatolie. Elemente de drept în doctrinele filosofiei occidentale . Ch., 2003, 306 p.

BANTUŞ, Anatolie. Problema structurii organizatorice a serviciului securităţii publice al MAI ale RM: tz. doct. metodico-ştiinţifică (pentru uz de serviciu). Ch. 65 p.

BANTUŞ, Anatolie. Programa analitică la disciplina Dreptul constituţional, Colegiul de poliţie P/V Nr. 5 al consiliului profesoral din 15 august 1996 . Ch. 1996. 15 p.

BANTUŞ, Anatolie. Studiul privind controlul administrativ al autorităţilor administraţiei publice locale în RM . Materialele Direcţiei generale Drept şi democraţie locală a Consiliului Europei . Ch., 1996. 120 p.

BANTUŞ, Anatolie. Teoria funcţiei publice. Ch., 2003. 332 p.

COSTACHI, Gheorghe, Dumitru Grama, Anatolie BANTUŞ et al. Probleme ale edificării statului de drept în RM. (Noţiunea şi conceptul serviciului public) . Vol. I. Ch.: Ed. Tip. Centrală, 2003. 538 p. ISBN 9975-78-225-6.

COSTACHI, Gheorghe, Dumitru GRAMA, Anatolie BANTUŞ et al. Probleme ale edificării statului de drept în RM. (Rolul sectorului asociativ în dezvoltarea democraţiei locale) . Vol. II. Ch.: Ed. Tip. Centrală, 2006. 469 p. ISBN 978-9975-78-014-8.

 

BELÎI Nicolae

S-a născut la 26 ianuarie 1956. După absolvirea școlii medii, în 1971, a lucrat laborant la școala nr. 7 din or. Râbniţa, apoi reglor la Uzina de tractoare din Chişinău. În 1972-1978 a urmat studii la Facultatea de Drept a USM.

În 1995, la Academia Afacerilor Interne din Ucraina, a susţinut teza de doctorat la specialitatea 12.00.09-Proces penal – Процессуальное положение подозреваемого в уголовном процессе (по законодательству Украины и Молдовы).

În perioada anilor 1978-1996, în cadrul MAI, a fost agent operativ superior, anchetator (1978-1981), adjunct al şefului Departamentului de urmărire penală (1985-1996).

În 1989 și-a început activitatea didactică la Catedra drept public a Facultății de Drept, ULIM: lector, apoi docent; disciplinele de predare: Dreptul penal, Dreptul penitenciar, Criminologia .

În 1997 a devenit membru al Uniunii Avocaților din Moldova. Membru activ al organizaţiei obşteşti Безопасность общества и борьба с наркотиками в Молдове .

Autor a peste 40 de publicaţii ştiinţifice şi metodico-didactice.

Mențiuni: Medalia jubiliară ULIM – 15 ani de activitate; Diploma de onoare ULIM pentru lucrarea în proză – На розыск и задержание. Ch., 2001. I-au fost conferite titluri ştiinţifico-didactice: conferenţiar universitar (2003); cercetător ştiinţific superior, 2008.

Bibliografie selectivă:

БЕЛЫЙ, Николай. Методическое пособие для изучения курса Пенитенциарное право Республики Молдова . К.: УЛИМ, 2008. 115 c. ISBN: 978-9975-920-67-4.

БЕЛЫЙ, Николай. Некоторые проблемы правоприменительной деятельности в Республике Mолдова . К.: УЛИМ, 2008. 72 c. ISBN 978-9975-920-56-8.

БЕЛЫЙ, Николай. Пенитенциарное право Республики Молдова: курс лекций . К., 2001. 204 с. ISBN 9975-920-373-3.

БЕЛЫЙ, Николай. Подозреваемый в уголовном судопроизводстве: cоциально-правовое и историческое исследование . К.: УЛИМ, 2006. 86 c. ISBN 978-9975-934-09-1.

БЕЛЫЙ, Николай. Процессуальное положение подозреваемого в уголовном процессе (по законодательству Украины и Молдовы): автореф. дис. канд. юрид. наук (12.00.09). Киев, 1995. 20 c.

БЕЛЫЙ, Николай. Процессуальное положение подозреваемого в уголовном процессе: дис. канд. юрид. наук: 12.00.09. МВД Украины. Киев, 1994. 192 c.

БЕЛЫЙ, Николай. Процессуальный статус подозреваемого. Проблемы и пути их решения . К.: ULIM, 1998. 43 c.

БЕЛЫЙ, Николай. Уголовное наказание и его исполнение в Республике Молдова: учеб.-метод. пособие . К.: УЛИМ, 2005. 94 c. ISBN 9975-934-81-1.

 

CERBA Valeriu

S-a născut la 20 octombrie 1956 în s. Jora de Jos, r-nul Orhei. A absolvit Școala medie din satul natal. A făcut studii la Facultatea de Educaţie Fizică a Institutului Pedagogic de Stat „Ion Creangă” (1978-1983). În 1988 a absolvit Şcoala superioară de Miliţie a MAI al URSS din or. Kiev, specialitatea Jurist.

În 2008 a susţinut teza de doctorat la specialitatea 12.00.02-Drept public – Mecanism organizaţional-juridic de administrare a organelor afacerilor interne: analiză sistemico-juridică , conducător ştiinţific Ion GUCEAC, dr. hab., prof. univ.

Activitatea profesională și-a început-o, în 1983, în calitate de profesor de educaţie fizică la Școala medie din s. Nicolaevca, r-nul Orhei. În 1984-1985 a fost preşedinte al Clubului sportiv al Uzinei de tractoare din or. Chişinău.

Din 1985 a activat în cadrul MAI: funcţii în subdiviziunile MAI (1985-2002); locţiitor al comandantului pentru personal şi educaţie al Academiei de Poliţie „Ştefan cel Mare” (2002); comisar-adjunct, şef al Poliţiei municipale al IPJ Chişinău, şef adjunct al IPJ Chişinău, şef adjunct al Direcţiei generale a poliţiei de ordine publică (2002-2003); şef al Direcţiei de profilaxie a Direcţiei generale a poliţiei de ordine publică a Departamentului ordine publică (2003-2005); şef al Direcţiei organizare, analiză-sinteză şi prognoză a Statului Major (2005-2009); şef al Direcţiei organizare, planificare şi control a Direcţiei generale organizare şi inspectare, consilier al ministrului afacerilor interne, şef al Cabinetului ministrului afacerilor interne (2009-2010). Din 2010 - şef al Direcţiei asistenţă şi consultanţă managerială a MAI.

A desfăşurat activitate didactică şi managerială la USEM – prorector, lector, conferenţiar universitar, cursurile de predare fiind Dreptul administrativ și Dreptul poliţienesc.

Membru al Comisiei Unificate de Control. Membru al Consiliului Naţional al UNVRI.

A participat la întruniri științifice: Justiţia juvenila în RM, cu lansarea Raportului de evaluare privind Justiţia Juvenila în Moldova şi a Proiectului ; Reforma sistemului de justiţie juvenila în Moldova , UNICEF în RM (Chişinău, 2003); Rolul Curţii Constituţionale în sistemul protecţiei drepturilor omului şi respectarea CEDO şi jurisprudenţei CEDO în jurisprudenţa şi legislaţia naţională , Fundaţia Germană pentru Cooperare Juridică Internaţională, Chişinău (2007); Dimensiunea economico-juridică a globalizării (IRIM, 2008).

I s-a conferit gradul  Colonel de poliție în rezervă.

Autor a peste 30 de publicaţii ştiinţifice.

Distincții: Medalia Pentru vitejie (1992); Insigna MAI al URSS Eminent al miliţiei ; Insigne ale MAI al RM: Serviciu impecabil de gr. III , Serviciu impecabil de gr. II , Serviciu impecabil de gr. I”, 10 ani Poliţia Naţională, Vulturul de aur, Colaborator eminent, Crucea pentru merit clasa II, Crucea pentru merit clasa I, 15 ani Poliţia Naţională, Veteran al OAI, 20 ani Poliţia Naţională; Ordinul Ştefan cel Mare (2012).

Bibliografie selectivă:

CERBA, Valeriu. Mecanism organizaţional-juridic de administrare a organelor afacerilor interne: analiza sistemico-juridică: autoreferat (12.00.02). Ch, 2008. 22 p.

CERBA, Valeriu. Mecanism organizaţional-juridic de administrare a organelor afacerilor interne: analiza sistemico-juridică: tz. doct. (12.00.02) . Ch., 2008. 159 p .

 

LIVIȚCHI Maria

S-a născut la 7 aprilie 1956 în or. Cahul. A absolvit USM. În 1974-1977 a lucrat secretară la Ministerul Justiţiei. În 1977-1985, a deţinut funcţia de notar de stat. În 1985 a plecat în Yakutia, Rusia, unde a activat, în calitate de jurist, la ÎS Jushjakutsnab, Yakutia. În 1988-1989 a făcut aspirantura la Academia de Relaţii Sociale, în or. Moscova, şi la Universitatea de Stat din or. Sankt Petersburg.

În 1992 a susţinut teza de doctor în sociologie – Социальные проблемы регулирования труда инвалидов: на материалaх Республики Молдова.

În 1994 a susţinut teza de doctorat la Universitatea de Stat din or. Sankt-Petersburg – Правовое регулирование процесса ресоциализации, труда, льгот и услуг для инвалидов в условиях становления многоукладной экономики: на материалах Республики Молдова.

A fost fondator şi primul preşedinte al Societăţii persoanelor cu dizabilităţi din Moldova (1989-1992). În 1992-1994 a fost preşedinte al Fondului pentru copii cu dizabilităţi.

În perioada 1994-1998 a fost deputat în Parlamentul RM, a deţinut funcţia de vicepreşedinte al Comisiei pentru protecţie socială. Din 1998, a debutat în activitatea didactică, ca lector la ASEM şi lector la Catedra de drept Civil, ULIM (2000-2001).

Din 2001, locuieşte în Elveţia.

Bibliografie selectivă:

ЛИВИЦКАЯ, М.П. Правовое регулирование процесса ресоциализации труда, льгот и услуг для инвалидов в условиях становления многоукладной экономики. На материалах Республики Молдова: aвтореф. дис. док. юрид. наук. С.-Пб., 1994. 38 c.

 

ORLOV (PUTEA) Maria

S-a născut la 26 ianuarie 1956 în s. Şireuţi, r-nul Briceni. În 1971, după absolvirea Școlii de opt ani, a devenit studentă la Școala de Medicină din or. Orhei. În 1977-1983 a făcut studii la Facultatea de Drept a USM.

În 1996 a susţinut, teza de doctorat la specialitatea 12.00.02-Drept public – Răspunderea administrativă în lumina legislaţiei RM , conducător ştiinţific Tudor DRĂGAN, dr., prof. univ.

A lucrat în calitate de: soră medicala la Spitalul de Urgență din Chișinău (1974-1978), executor judiciar  la Judecătoria Centru (1978-1980), marinar în Flota Maritimă de Nord (Arhanchelsk, 1980-1983), la Direcția Propagandă a Ministerului Agriculturii (1983-1985).

Cariera profesională militară și-a început-o din 1985, inițial ca soldat de rând, apoi ofiţer de poliţie, în diverse subdiviziuni ale MAI și se încheie in 2006, în grad de locotenent-colonel.

Din 1991 activitatea de bază a fost cea științifico-didactică în materie de drept public, în special drept administrativ, în instituțiile de învățământ superior din țară: lector (1992-1998), conferenţiar universitar, şef Catedră management poliţienesc şi instruire aplicativă  (2004-2006) la Academia de Poliţie „Ştefan cel Mare” a MAI din RM, conferenţiar universitar, şef Catedră ştiinţe juridice  la AAP (1998-2004), şef Catedra ştiinţe administrative, conferenţiar universitar la Facultatea Relaţii Internaţionale Științe Politice și Administrative a USM (2006-2008), profesor universitar la Catedra drept public a Universității de Stat „B.P. Hasdeu” Cahul (2008-2009), conferenţiar universitar la Facultatea de Drept a USEM, (2010-2011), conferenţiar universitar la Catedra de drept public a Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți (din 2011), cercetător coordonator  la Institutul de Cercetări Juridice și Politice a AȘM (din 2015). În anul 2000 a obținut titlul științifico-didactic conferențiar universitar. Conducător științific la tezele de doctorat (din 2003).

A contribuit, în calitate de membru al grupului de lucru, la elaborarea proiectului Legii contenciosului administrativ, nr.793/2000 (1999-2000), precum și a altor acte normative. Expert local în Proiectele USAID, PNUD, SOROS ș. a.

În 2001 a devenit membru al Uniunii Avocaţilor din Moldova, avocat pe cauze de Contencios administrativ.

În 2006, împreună cu alți colegi a fondat AO Institutul de Științe Administrative din RM (ISAM), care o conduce, contribuind la dezvoltarea științei administrașiei din RM, organizând conferințe cu participare internațională. Coordonator al  editării și publicării în Caietul Științific al ISAM a comunicărilor, prezentate la aceste întruniri științifice. Publicațiile sunt distribuite Bibliotecilor din țară și de peste hotare, precum și amplasate pe site-ul ISAM -  www.isam.fd.md.

Expert și șef al echipei din RM în Rețeaua OLA (Observatory on Local Autonomy, www.ola-europe.com), care include 36 de țări preocupate de reformarea, simplificarea și ajustarea sistemului de administrație publică locală la modelul optim de asigurare a bunei guvernări în interesul poporului (din 2012).

Membru al Comitetului  știinţific a mai multor reviste de specialitate: Revista de Drept Public (Bucureşti, România), Revue Européenne du Droit Social (Târgovişte,  România),  Academic Journal of Law and Governance ,  (Craiova, România), Acta Universitatis Danubious Administratio (Galaţi, România), Fiat Iustitia Faculty of Law („Dimitrie Cantemir” Christian University Bucharest, România).

 

 Bibliografie selectivă:

ORLOV, Maria şi BELECCIU, Ştefan. Drept administrativ . Ch.: Ed. Elena VI SRL, 2005. 270 p. ISBN 9975-935-88-5.

ORLOV, Maria, Boris NEGRU, Tatiana CUNEŢCHI, Eugenia COJOCARU. „Qvo vadis Moldova?”: Administraţia publică . Resp. de ed. Mihai PEREBINOS. Ch.: Tacis, 2002. 224 p.

ORLOV, Maria, S. DOGOTARU, Ştefan BELECCIU et al. Ghid de urbanism şi amenajare a teritoriului. Ch.: Tip. Sinectica-Com, 2006. 256 p. ISBN 9975-9584-4-3.

ORLOV, Maria, S. DOGOTARU, Ştefan BELECCIU, L. BELECCIU. Comentariu la Legea Serviciilor Publice de Gospodărie Comunală . Ch.: Tip. Combinatul poligrafic, 2004. 96 p. ISBN 9975-901-49-2.

ORLOV, Maria. Curs de contencios administrativ . Ch.: Ed. Elena VI SRL, 2009. 158 p. ISBN 978-9975-106-32-0.

ORLOV, Maria. Drept administrativ: note de curs . Partea I. Ch.: Ed. Elena VI SRL, 1999. 110 p.

ORLOV, Maria. Drept administrativ: note de curs. Partea II. Ch.: Ed. Elena VI SRL, 2000. 150 p.

ORLOV, Maria. Drept administrativ . Ch.: Ed Epigraf, 2001. 216 p. ISBN 9975-903-35-5.

ORLOV, Maria. Răspunderea administrativă în lumina legislaţiei RM: rezumatul tz. doct. de doctorat. Cluj-Napoca: Ed. Universitatea „Babeş-Bolyai”, 1995. 21 p.

ORLOV, Maria. Răspunderea administrativă în lumina legislaţiei RM: tz. doct. Cluj-Napoca: Ed. Universitatea „Babeş-Bolyai”, 1995. 193 p.

ORLOV, Maria. Răspunderea în dreptul administrativ: Aspect teoretic. Coord. şt. Drăganu TUDOR. Ch., 1997. 117 p.

 

PÎNZARI Alexandru

S-a născut la 7 mai 1956 în or. Soroca. În 1973 a absolvit Școala medie din or. Drochia, după care, a lucrat motorist la Baza auto nr. 10 din or. Drochia. În 1974-1977 a efectuat serviciul militar în rândurile Flotei maritime subacvatice, în calitate de radiotelegrafist.

În 1981 a urmat studii la școala medie Specială de Miliţie a MAI din URSS, Chişinău, paralel în această perioadă, a activat în calitate de inspector de sector al CPS Buiucani. În 1986 a fost admis la Universitatea Juridică din or. Leningrad. După absolvirea acesteia, a fost numit în funcţia de comisar adjunct al CPR Călăraşi. În 1990 a urmat studii de doctorat în cadrul Academiei MAI din Federația Rusă, or. Moscova.

În 1993 a susţinut teza de doctorat la specialitatea 12.00.02-Drept public – Правовая культура в сфере реализации административно-правовых норм работниками милиции.

Pe parcursul activităţii în Academia de Poliţie „Ştefan cel Mare” a MAI al RM, a exercitat funcţiile: şef al Catedrei dirijare şi asigurare informaţională a OAI, şef al doctorandurii, secretar ştiinţific al Senatului, şef al Catedrei management poliţienesc şi informatică, şef al Catedrei managementul în OAI; disciplinele de predare: Managementul în organele afacerilor interne .

Autor a peste 30 de publicaţii ştiinţifico-metodice.

Bibliografie selectivă:

PÎNZARI, Alexandru. Conducătorul organului de interne: asigurarea succesului în activitatea lui. În: Analele şt. ale Acad. „Ştefan cel Mare”. Ser. St. socioumanistice . Ch., 2005, pp. 466-472.

PÎNZARI, Alexandru. Dirijarea organelor afacerilor interne în situaţii extremale. În: Analele şt. ale Acad. „Ştefan cel Mare”. Ser. St. socioumanistice . Ch., 2005, pp. 458-465.

PÎNZARI, Alexandru. Obiectele şi mijloacele delictelor informaţionale. În: Probleme actuale de prevenire şi combatere a criminalităţii: Analele şt. ale Acad. „Ştefan cel Mare” . Ed. a III. Ch.: Acad. „Ştefan cel Mare”, 2002, pp. 104-109.

PÎNZARI, Alexandru. Organizarea ştiinţifică a muncii – element de bază al managementului în OAI. În: Analele şt. ale Acad. „Ştefan cel Mare”. Ser. St. socioumanistice . Ch., 2003, pp. 39-43.

PÎNZARI, Alexandru. Poliţia de peste hotare: accent la menţinerea ordinii publice. În: Analele şt. ale Acad. „Ştefan cel Mare”. Ser. St. socioumanistice . Ch., 2005, pp. 207-209.

 

POP Onufrie (Octavian)

S-a născut la 22 octombrie 1956 în com. Rodna, jud. Bistriţa Nasaud, România. După absolvirea şcolii, a fost admis la Liceul Teoretic „George Coşbuc” din or. Năsăud, jud. Bistriţa-Năsăud. Și-a continuat studiile de licență și de masterat la Facultatea de Drept „Nicolae Titulescu” din Craiova, jud. Dolj. A urmat cursuri de masterat şi la Universitatea Politehnică din Timişoara. În 1998-1999 a făcut doctorantura la IFSD al AȘM, obţinând în 2001 titlul de doctor în ştiinţe juridice, specialitatea Drept penal, Criminologie şi Drept penitenciar .

În 1994-1997 a fost angajat ca asistent universitar la Catedra de drept a Institutului de Educaţie Permanentă TIBISCUS , Timişoara. În perioada doctoranturii, a lucrat asistent la Universitatea de Criminologie din Chişinău (1999-2000), apoi lector (2000–2001), lector superior (2001–2002), conferenţiar universitar interimar (2002–2003). În 2003-2004 – conferenţiar universitar interimar la Catedra drept a Academiei de drept din Moldova, unde predă cursul Dreptul execuţional penal la cursurile de masterat. În 2005, prin concurs, a fost angajat în calitate de conferenţiar universitar la Catedra de drept public, Facultatea de Drept a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi; disciplinele de predare: Criminologia şi Dreptul execuţional penal.

În 2006 i s-a conferit titlul ştiintifico-didactic conferenţiar universitar la specialitatea Criminologie, Drept penal şi Drept penitenciar .

În 2008, pentru activitatea ştintifică desfasurată pe parcursul anilor, i s-a conferit titlul membru-corespondent al Academiei Internaţionale de Cadre de pe lângă  UNESCO, filiala Kiev (Ucraina).

Membru al Uniunii Juriştilor din România (1998).

A publicat peste 1300 de studii, articole şi recenzii de carte în diferite reviste din Moldova şi din străinătate. Din 2003 – colaborator permanent la revista Legea şi Viaţa. Autor a peste 50 de lucrări, inclusiv monografii şi studii monografice, în domeniul Dreptului penal, Criminologie şi Dreptul penitenciar .

Bibliografie selectivă:

ANGHELESCU, Ion, ASANACHE, Gheorghe, POP, Octavian et al. Tratat practic de criminalistică . Timişoara: Serviciul Editorial, 1978. 432 p.

LAŞCU, Mihail şi Octavian POP. Aspecte de teorie şi practică judiciară în materia infracţiunii de loviri sau vătămări cauzatoare de moarte. Ch., 2001. 92 p. ISBN 9975-9670-6-X.

POP, Octavian şi BUJOR, Valeriu. Criminalitatea economico-financiară: domeniu de cercetare al criminologiei moderne . Timişoara: Mirton, 2002. 53 p. ISBN 973-585-765-0.

POP, Octavian şi BUJOR, Valeriu. Criminalitatea în domeniul fiscal . Timişoara: Mirton, 2002. 90 p. ISBN 973-585-763-4.

POP, Octavian şi BUJOR, Valeriu. Utilizarea circuitelor bancare în activităţi de spălare a banilor . Timişoara: Mirton, 2002. 102 p. ISBN 973-585-764-2.

POP, Octavian şi Mihai LAŞCU. Instituţia liberării condiţionate în dreptul penal . Ch.: CE al Univ. de Criminologie, 2002. 75 p. ISBN 9975-9694-4-5.

POP, Octavian şi NEAGU, Gheorghe. Criminologie generală . Ch., 2005. 206 p.

POP, Octavian şi Vitalie RUSU. Examinarea cauzelor penale cu privire la minori în instanţa de judecată . Ch.: Ruxanda, 2009. 108 p. ISBN 978-9975-72-293-3.

POP, Octavian şi Vitalie RUSU. Minorul şi justiţia penală . Ch.: Pontos, 2006. 342 p. ISBN 978-9975-72-002-1.

POP, Octavian; BUJOR, Valeriu. Cauzalitatea în criminologie. Timişoara: Mirton, 2002. 41 p.

POP, Octavian. Concursul de infracţiuni . Timişoara: Mirton, 2002. 99 p.

POP, Octavian. Despre răspunderea civilă delictuală . Timişoara: Ando-Tours, 1997. 146 p. ISBN 973-98046-2-4.

POP, Octavian. Drogurile un flagel al lumii contemporane . Timişoara: Mirton, 2002. 74 p.

POP, Octavian. Evoluţie şi creştinism . Timişoara: Mirton, 2002. 147 p.

POP, Octavian. Infracţiunea de concurenţă neloială . Timişoara: Mirton, 2002. 82 p.

POP, Octavian. Infracţiunea de omor . Timişoara: Mirton, 2002. 89 p.

POP, Octavian. Infracţiunea delapidării . Timişoara: Mirton, 2002. 81 p.

POP, Octavian. Infracţiuni specifice navigaţiei civile maritime şi fluviale . Timişoara: Mirton, 2002. 80 p.

POP, Octavian. Instituţia reabilitării . Timişoara: Mirton, 2002. 88 p.

POP, Octavian. Modalităţi de executare a pedepsei cu închisoarea în stare delibertate . Timişoara: Mirton, 2002. 127 p.

POP, Octavian. Reglementarea infracţiunii de terrorism în legislaţia principalelor state din lume . Timişoara: Mirton, 2002. 110 p.

POP, Octavian. Tentativa ca formă a infracţiunii . Timişoara: Mirton, 2002. 82 p.

POP, Octavian. Urmărirea penală în cauzele cu minori . Ch.: Pontos, 2008. 118 p. ISBN 978-9975-72-072-4

POP, Octavian. Voice to Heaven . English version by Ana ZLIBUŢ. Timişoara: Mirton Publishing House, 1996. 71 p.

 

UNTILĂ Veaceslav

S-a născut la 15 iunie 1956 în s. Codreanca, r-nul Străşeni. A absolvit Facultatea de Mecanică a Universităţii Tehnice din Chişinău în 1978 şi Facultatea de Drept a USM, în 1997. În 1994-1998 a urmat doctorantura la AŞM. Şi-a perfecţionat studiile la European Center George Marschall  (1999).

În 1997 a susţinut teza de doctorat la specialitatea 12.00.08-Drept penalCombaterea criminalităţii organizate în sfera furturilor şi răpirilor mijloacelor de transport auto , conducător ştiinţific Eugeniu MARTÎNCIC, dr. hab., prof. univ.

Din 1978 a lucrat în subdiviziunile MAI al RM: sef al Inspectoratului auto (1992-1995),  viceministru al MAI (1998-2000). În 1989-1993 a fost consilier al Consiliul Municipal Chişinău. În 1999 a fost ales preşedinte al Asociaţiei Obşteşti Strategia Civică .  Director al Inspectoratului Ecologic de Stat (2012-2013 și din 2015).

Funcţionar internaţional OISR (Geneva, 1995-1998), Secretar Naţional al Comisiei Interguvernamentale TRACECA (2001-2002).

În 1999 și-a început activitatea didactică în calitate de conferenţiar universitar şi profesor la Academia Internaţională de Cadre UNESCO (Ucraina, Kiev). Profesor de onoare la Institutul Modern Umanistic, Rusia, Moscova (2000).

A desfășurat o vastă activitate politică: preşedinte al Partidului Liberal (2002), vicepreşedinte al Partidului Liberal (din 2011), preşedinte al Partidului Mişcarea Acţiunea Europeană copreşedinte (2003) și prim-vicepreşedinte (2005) al Partidului Alianţa Moldova noastră , preşedinte al Partidului Mişcarea Acţiunea Europeană (2007-2011).

Deputat în Parlamentul RM, Legislatura XVI, XVII, XVIII. În 2005-2007 - preşedinte al Comisiei Parlamentare pentru Administraţie publică, ecologie şi dezvoltarea teritoriului. Preşedinte al Comisiei securitate naţională, apărare şi ordine publică (2014).

Mențiuni și distincții: Consilier de Stat al RM gr. I (1999), Doctor Honoris Causa al Universităţii de Criminologie din Moldova (2001), decorația MAI Vulturul de Aur , Ordinului de Onoare (2010), Crucea pentru Merit gr. II, Medalia de argint a AŞM ,  gradul special general-maior de poliție în rezervă (2015).

Bibliografie selectivă:

UNTILĂ, Veaceslav. Combaterea criminalităţii organizate în sfera furturilor şi răpirilor mijloacelor de transport auto (aspecte sociale,penale şi criminologice): autoref. tz. doct. de doctorat (12.00.08). Ch., 1998. 33 p.

UNTILĂ, Veaceslav. Combaterea criminalităţii organizate în sfera furturilor şi răpirilor mijloacelor de transport auto (aspecte sociale,penale şi criminologice): tz. doct. de doctorat (12.00.08). Ch., 1998. 138 p.

UNTILĂ, Veaceslav. Contrasens. Business auto ilicit: aspecte sociale, penale şi criminologice . Ch.: Litera, 1999. 158 p. ISBN 9975-74-212-2.

UNTILĂ, Veaceslav. Crima organizată – contrasens . Ch.: Litera, 1999. 158 p.

UNTILĂ, Veaceslav. Crima organizată – stop . Ch.: Museum, 2000. 192 p. ISBN 9975-905-49-8.

UNTILĂ, Veaceslav. De ce ASC? Ch.: Museum, 2000. 176 p. ISBN 9975-906-27-3.

UNTILĂ, Veaceslav. Petele negre ale guvernării roşii (II) . Ch.: Ed. Ulise, 2009. 420 p. ISBN 978-9975-4037-0-2; 978-9975-4037-1-9.

UNTILĂ, Veaceslav. Petele negre ale guvernării roşii . Ch.: Bons Offices, 2004. 282 p. ISBN 9975-9785-1-7.

UNTILĂ, Veaceslav. Politica e un joc serios . Ch.: Ed. Ulise, 2006. 188 p. ISBN 9975-9785-8-X.

UNTILĂ, Veaceslav. The black blots of the Red Government . Ch.: Bons Offices, 2003. 292 p. ISBN 9975-9785-2-5.

UNTILĂ, Veaceslav. The black blots of the Red Government . Ch.: Ed. Ulise, 2004. 292 p. ISBN 9975-9785-2-5.

UNTILĂ, Veaceslav. Traiectoria evoluţiei politice . Ch.: Litera, 2003. 144 p. ISBN 9975-74-581-4.

 

SMOCHINĂ Andrei

S-a născut la 12 decembrie 1946 în com. Berezlogi, jud. Orhei. În 1961 a absolvit Școala de şapte ani din satul natal. În 1961-1965 a urmat studii la Școala Pedagogică din or. Orhei. În 1965-1968 a făcut serviciul militar în or. Sevastopol. În 1969 a devenit student al Facultăţii de Drept a USM, pe care a absolvit-o cu menţiune (1974). În 1977-1980 a urmat studii de doctorat la catedra Istoria statului şi dreptului a Facultății de Drept a Universității de Stat „M.V. Lomonosov”, or. Moscova.

În 1981 a susţinut teza de doctorat la specialitatea: 12.00.01-Teoria și istoria statului şi dreptului – Создание правовой системы Молдавской ССР, conducător ştiinţific O.I. CISTEAKOV, dr., prof. univ.

În 2001 a susţinut teza de doctor habilitat la specialitatea: 12.00.01-Teoria și istoria statului şi dreptului – Organele constituţionale ale RM în condiţiile regimului totalitar .

Și-a început activitatea profesională, în 1965, ca învăţător la Școala de opt ani din com. Moleşti, r-nul HânceştiHânceşti. În perioada 1972-1975 a lucrat anchetator interimar la Comisariatul de Miliţie şi asesor norodnic la Judecătoria populară, r-nul Frunze, Chişinău.

Din 1974 și-a desfășurat activitatea didactică și managerială la USM: stagiar, lector la catedra Discipline statale (1974-1977), lector, lector superior, conferenţiar universitar la catedra Disciplini statale (1981-1994), prodecan al Facultăţii de Drept (1981-1985). I-au fost conferite titlurile ştiinţifico-didactice  conferenţiar universitar (1990), profesor universitar (2002). În 1985-1989 a fost preşedinte al Comitetului Sindical al profesorilor şi colaboratorilor USM.

Fondator al ULIM, prin hotărârea Adunării Generale a fondatorilor ULIM. În perioada 1992-2006 a fost director al departamentului Drept, profesor universitar la ULIM. În 2006-2010 a fost director al Centrului Stat şi Drept al IISD al AŞM. În 2010 a fost numit vicedirector al IISD al AŞM.

A urmat stagii de instruire profesională: Normele internaţionale şi standardele privind Drepturile omului (ONU, Moscova, Rusia, 1989) Programul de studiu pentru profesorii facultăţilor de Drept (Institutul Politici Constituţionale şi de Drept, Budapesta, Ungaria, 1995), Jurisprudenţa Curţii Europene privind Drepturile omului (Consiliul Europei, Strasbourg, Franţa, 1999), Program de studiu pentru decanii Facultăţilor de Drept (Centre for Internaţional Legal Cooperation, Universitatea Leiden, Olanda, 1999), Învăţământul juridic şi exigenţele reformei instituţionale (1999), Program de consultări şi documentare (Fundaţia Germană pentru Cooperare Juridică Internaţională, Bonn, 2010) etc.

Membru al CSȘ: al Senatului ULIM (din 1993), al Curții Constituţionale a RM (1995); vicepreşedinte al CŞS DH.12.97.57 pentru conferirea titlului ştiinţific de doctor în drept (ULIM, 2000); al CSJ secţia penală (2001), preşedinte al CȘS D.30-12.00.10 din cadrul USM (2004-2006), preşedinte al CȘS DH 34.12.00.02-01 din cadrul ULIM (2005), al CSJ secţia civilă şi de contencios administrativ (2005), preşedinte al CȘS DH-15-12.00.10-16, IISD al AŞM (2006).

Membru al consiliilor naţionale/internaţionale de experţi: al Comitetului de Supraveghere Constituţională a URSS (Moscova, 1990-1991), al Grupului de Experţi pentru Elaborarea Statutului Special Regiunii Transnistrene al RM (1994); al Comisiei Constituţionale pentru redactarea Constituţiei RM (1994), al Comisiei Mixte pentru definitivarea proiectului Legii privind statutul juridic al raioanelor din stânga Nistrului (1995), al Comisiei pentru elaborarea proiectului Concepţiei despre neutralitatea permanentă a RM (1996), al Comisiei Naţionale pentru elaborarea modificărilor în Constituţia RM (1999), al delegaţiei oficiale a RM în Ucraina (1999), arbitru la Curtea de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a RM (2000), preşedinte al Comisiei de experţi în drept, sociologie şi politologie a CSA a RM (2001), al Consiliului coordonator pentru desfăşurarea reformei judiciare şi de drept în RM (2001), al Curţii de Arbitraj şi Mediere de pe lângă Uniunea Republicană a Asociaţiilor Producătorilor Agricoli Uniagroprotect (2003), al Comisiei pentru decernarea Premiului Republican al Tineretului în domeniul Ştiinţei şi Tehnicii (2004), al Asambleei AȘM a RM (2004), al Comisiei de calificare pentru selectarea candidaţilor la funcţiile vacante de procuror (2005), arbitru al Curţii de Arbitraj de pe lângă Asociaţia AITA (2006), al Comisiei pentru expertiza ştiinţifică a manualelor de istorie din sistemul de învăţământ preuniversitar de pe lângă  Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică (2006), al Comisiei pentru Reforma constituţioală (2009), al Consilşiului Superior al Procurorilor (2009), al Comisiei pentru studierea şi aprecierea regimului comunist totalitar din RM (2010).

A participat la peste 70 de reuniuni profesionale naţionale şi internaţionale în Regatul Unit al Marii Britanii, Irlanda de Nord, Bulgaria, Ucraina, Rusia, România, Grecia, Moldova, etc.

Membru al colegiilor de redacţie ale revistelor ştiinţifice naţionale și internaţionale: Analele ştiinţifice ULIM (seria Drept), revista Legea şi viaţa, ziarul Juristul Moldovei , Revista Naţională de Drept , Avocatul poporului ,  revista  Dreptul proprietăţii intelectuale ” (România), Analele Universităţii „Spiru Haret” ( seria Juridice, România),

Distincții și mențiuni: Magna cum Laude (Senatul ULIM, 1997), Diploma de onoare şi Medalia de merit a Uniunii Juriştilor (România, 1999), Premiul de excelenţă Istrate Micescu (Uniunea Juriştilor, România, 1999), Diploma de onoare a revistei Revista Română de Criminalistică (România, 2001), Premiul pentru succese în avansarea ştiinţifico-didactică (ULIM, 2001), Premiul Monografia AnuluiOrganele Constituţionale ale RM în condiţiile regimului totalitar (ULIM, 2001), Diploma Ministerului Învăţământului al RM (2002), Premiul Pentru participarea activa în cadrul simpozioanelor ştiinţifice (ULIM, 2002, 2005),  Premiul Manualul anului – Istoria universalăa statului şi dreptului : în 2 vol. (ULIM, 2002), Premiul Pentru activitate laborioasă în domeniul cercetărilor ştiinţifice (ULIM, 2003),  Diploma de Onoare a Consiliul Republican al Sindicatului Educaţiei şi Ştiinţei (2006), Diploma USM pentru rezultate remarcabile în activitatea didactico-ştiinţifică, sindicală şi în legătură cu cea de-a 60-a aniversare de la fondarea USM (2006), Diploma Ministerului Educaţiei şi Tineretului al RM (2007), Почётная Грамота Башкана и Народного Собрания Гагаузии (2011).

I s-a conferit Titlul onorific Om emerit (2002). A fost decorat cu: Medalia jubiliară 60 de ani de la fondarea primelor instituţii academice din RM , Ordinul ULIM pentru merite deosebite în procesul de fondare (2002), Ordinul Republicii (2012).

Bibliografie selectivă:

SMOCHINĂ, Andrei. Curriculum în baza ECTS: Specialitatea Drept. Specializarea: Drept civil, Drept internaţional, Drept penal. Titlul: Licenţiat în drept. ULIM . Dir. de ed. A. GALBEN. Coord. şt. A. GUŢU. Resp. de ed. C. SMOCHINĂ. Ch.: ULIM, 2005. 230 p.

SMOCHINĂ, Andrei. Istoria statului şi dreptului ţărilor de peste hotare (anul I de studii): [progr. analitică a cursului]. Programe de studii: (anii I-III). ULIM . Ch., 1994. 30 p.

SMOCHINĂ, Andrei. Istoria universală a statului şi dreptului: Epoca Antică şi Medievală . Ref. şt. V. LEBEDEV. Ch.: FEP Tip. Centrală, 2002. 223 p. ISBN 9975-78-177-2.

SMOCHINĂ, Andrei. Istoria universală a statului şi dreptului: Epoca Modernă şi Contemporană . Ref. şt. V. LEBEDEV. Ch.: FEP. Tip. Centrală, 2002. 295 p. ISBN 9975-920-78-0.

SMOCHINĂ, Andrei. Istoria universală a statului şi dreptului . Ref. şt. E. ARAMĂ. Ch.: Bons Offices, 2006. 552 p. ISBN 978-9975-9757-2-0.

SMOCHINĂ, Andrei. Organele constituţionale ale RM în condiţiile regimului totalitar: autoref. al tz. de dr. habilitat în drept. ULIM. Ch., 2000. 59 p.

SMOCHINĂ, Andrei. Organele constituţionale ale RM în condiţiile regimului totalitar: tz. de dr. habilitat în drept. Ch., 2000. 295 p.

SMOCHINĂ, Andrei. Organele constituţionale ale RM în condiţiile regimului totalitar . Ref. şt. V. IVANOV. Ch., 2001. 192 p.

SMOCHINĂ, Andrei. Programa cursului „Istoria universală a statului şi dreptului”: Specialitatea – jurisprudenţă. Ch., 1992. 19 p.

SMOCHINĂ, Andrei. Teme de seminar la Istoria statului şi dreptului ţărilor de peste hotare . Ch.: ULIM, 1996. 63 p.

SMOCHINĂ, Andrei. Teme de seminar la istoria universală a statului şi dreptului . Ch., 1990. 60 p.

 

ȘTERBEȚ Valeria

S-a născut la 15 noiembrie 1946 în s. Miciurin, r-nul Drochia. După absolvirea Şcolii Pedagogice din Soroca (1966), a lucrat, timp de un an, învăţătoare la Școala medie din s. Rădenii Vechi, r-nul Ungheni. Între anii 1967-1972 a urmat studii superioare la Facultatea de Drept a USM (Diplomă de merit).

În 2003, la IFSD al AŞM, a susţinut teza de doctorat – Probleme ale controlului constitutionalitatii legilor – studiu comparativ.

În 1972, a fost consultant superior în Secţia de sistematizare a legislaţiei la Ministerului Justitiei. În 1973 a fost numită judecator, din 1982 – președinte al Judecatoriei Ungheni. A fost membru (1984) şi secretar (1990-1995) al Plenului Judecatoriei Supreme. Din 1995, prin decret prezidential, a devenit inamovibilă, pînă la atingerea plafonului de vîrsta.

În 1996 a fost numită judecător la CSJ a RM. Din 1998 - vicepreşedinte al CSJ şi preşedinte al Colegiului Penal. Prin decret prezidential şi votul de încredere al Parlamentului a devenit prima femeie ministru al Justitiei din istoria ţării (1999). În 2001 a fost aleasă preşedinte al CSJ şi reconfirmată în funcţia de judecator al CSJ. În acelaşi an a fost aleasă preşedinte al CSM.

Ca membru al Consiliului Coordonator pentru Reforma judiciară şi de drept de pe lînga Parlamentul RM, a participat la elaborarea proiectelor de legi, privind Reforma judiciară şi de drept, la ajustarea cadrului legislativ naţional, care reglementează principiile organizatorice ale funcţionarii sistemului judecatoresc naţional, în corelaţie cu standardele internaţionale. A participat la elaborarea legislaţiei naţionale a RM şi funcţionalitatea celor mai decisive reforme, adaptări şi modernizări din sistemul juridic naţional.

A prezentat rapoarte şi comunicări la conferinţe regionale şi internaţionale în cadrul Consiliului Europei, Pactului de Stabilitate pentru Europa Centrală şi de Sud-Est, în cadrul Iniţiativei Central-Europene, Adunării Parlamentare a Cooperării Economice la Marea Neagră, la Congresul al X-lea al ONU.

A fost secretar al CEC pentru alegerile locale din partea Judecătoriei Supreme (1995) şi la alegerile prezidenţiale din partea CSJ (1997).

Mențiuni și destincții: titlul ştiinţifico-didactic de profesor universitar, gradul superior de calificare al judecătorului, titlul Veteran al sistemului judiciar ( 2003), Medalia Meritul Civic (1996), Ordinul Gloria Muncii (2001), Ordinul Republicii (2006).

Autor a peste 50 de publicatii de specialitate.

Bibliografie selectivă:

ŞTERBEŢ, Valeria et al. Calificarea infracţiunilor. Proceduri speciale în procesul penal. Administrarea cauzelor de către judecătorul de instrucţie . Ch.: Elan Poligraf, 2009. 264 p. ISBN 978-9975-66-093-8; 978-9975-66-124-9.

ŞTERBEŢ, Valeria et al. Drept procesual penal. Conducerea şi efectuarea urmării penale de către procuror . Ch.: Elan Poligraf, 2008. 208 p. ISBN 978-9975-66-093-8; 978-9975-66-094-5.

ŞTERBEŢ, Valeria, Eugenia FIȘTICAN, Gheorghe DANU, Mihai GUZUN. RM. Curtea Supremă de Justiţie: 10 ani de la înfiinţare . Coord. Viorel FRUNZĂ. Ch.: Cartier, 2006. 88 p. ISBN 978-9975-79-417-6.

ŞTERBEŢ, Valeria, Mihail AVRAM, Tudor POPOVICI. Ghidul judecătorului de instrucţie . Coord. Valeriu ZUBCO. Ch.: Cartier, 2008. 664 p. ISBN 978-9975-79-452-7.

ŞTERBEŢ, Valeria, Raisa BOTEZATU, Sergiu FURDUI et al. Administrarea eficientă a justiţiei . Ch.: Cartier, 2006. 364 p. ISBN 978-9975-79-392-6.

ŞTERBEŢ, Valeria, resp. de ed. Culegere de hotărâri ale Plenului Curţii Supreme de Justiţie (1974-2002) . Coord. C. PLATON. Ch.: Centrul de Drept al Avocaţilor, 2002. 436 p. ISBN 9975-9650-2-4.

ŞTERBEŢ, Valeria, Sergiu BRÎNZĂ, Vitalie STATI. Drept penal . Ch.: Elan Poligraf, 2008. 216 p. ISBN 8-9975-66-093-8; 978-9975-66-095-2.

ŞTERBEŢ, Valeria. Probleme ale controlului constituţionalităţii legilor (studiu comparativ) : autoreferat (12.00.02). Ch., 2003. 20 p.

ŞTERBEŢ, Valeria. Probleme ale controlului constituţionalităţii legilor: (Studiu comparativ). Red. Gheorghe COSTACHI. Ch., 2003. 192 p. ISBN 9975-78-243-4.

ŞTERBEŢ, Valeria. Reforma judiciară şi de drept în RM: Realizări, probleme, perspective . Ch., 2005. 312 p. ISBN 9975-78-370-8.

VICTERNICEAN, Dumitru, Elena BELEI, Valeria ŞTERBEŢ et al. Metodologia întocmirii actelor procesual civile. Metodologia întocmirii actelor procedurale penale în faza de judecată. Metodologia întocmirii actelor procedurale contravenţionale. Întocmirea actelor procedurale în faza de urmărire penală. Ch.: Elan Poligraf, 2009. 336 p. ISBN 978-9975-66-093-8; 978-9975-66-132-4 .

 

CARPOV Trofim

S-a născut la 10 noiembrie 1936 în s. Corotna, r-nul Slobozia. În 1959-1964 a făcut studii la Facultatea de Drept a USM. În anii 1970-1972 a urmat doctorantura la Universitatea de Stat „M.V. Lomonosov”, or. Moscova. Aici a susţinut teza de doctorat – Răspunderea penală pentru încălcarea legislaţiei funciare şi pentru construcţia neautorizată , conducător ştiinţific – dr. hab. prof. G.А. КRIGHER.

În perioada 1980-1985 a urmat cursuri de perfecționare profesională la Universitatea de Stat „M.V. Lomonosov” din or. Moscova.

După absolvirea USM, a lucrat anchetator la Procuratura Făleşti (1964-1965). În perioada 1966-1970 a fost judecător a Judecătoriei Ungheni.

Activitatea ştiinţifică şi didactică a început-o, în 1972, în cadrul USM, având funcţiile: lector, conferenţiar la Catedra drept penal (1972-1980); decan al Facultăţii de Drept (1980-1985); şef al catedrei Drept penal şi Criminologie (1986-1995). Începând cu anul 1995, a fost angajat în cadrul ULIM, activînd în calitate de şef al Catedrei drept penal şi criminologie (1995-2003), conferenţiar universitar (din 2004). În 1979 i s-a conferit titlul didactico-ştiinţific conferenţiar universitar la disciplinele Drept penal, Calificarea infracţiunii .

Membru al CCȘ obştesc al Procuraturii Generale a RM şi al Consiliului Ştiinţific al Departamentului Drept, ULIM.

A participat la congrese, conferinţe şi simpozioane de nivel naţional şi internaţional: Система подготовки юридических кадров для органов прокуратуры и юстиции , Sverdlovsk (1982); Борьба с преступностью и её предупреждение (Novosibirsk, 1988); Организованная преступность и её сущность ( Rostov pe Don, 1992); Criminalitatea minorilor (Chişinău, 1999); Symposia Professorum , ULIM (1997-2006).

Autor a peste 150 de lucrări ştiinţifice.

Mențiuni: Diplome de onoare a USM ( 1983, 1984, 1985); Diploma de onoare a MAI al RSSM , (1984); Diploma de onoare a Ministerului Învăţământului Superior şi Mediu de Specialitate a RSSM (1986); Diplome ale Ministerului Învăţământului din RM (1996, 2002); Premiul pentru merite în dirijarea activităţii de doctorat (ULIM, 2001, 2002); Premiul pentru merite în orientarea ştiinţifică a studenţilor; Diploma de Menţiune Cel mai bun şef de catedră (ULIM, 2004); Diploma pentru Judecarea dreaptă a discipolilor (ULIM, 2006); Ordinul Gloria Muncii (2015).

 

Bibliografie selectivă:

ARTENI, N., M. BUŞULEAC, T. CARPOV et al. Codul Penal al RM: Proiect . Ch.: Garuda Art, 1999. 176 p.

BARBĂNEAGRĂ, A., V. BERLIBA, T. CARPOV et al. Codul penal al RM: cu modif. de până la 8 aug. 2003: coment. Ch.: Centrul de Drept al Avocaţilor, 2003. 835 p. ISBN 9975-61-291-1.

BORODAC, A., V. BUJOR, T. CARPOV et al. Drept penal. Partea generală: pentru inst. de învăţământ superior . Ch.: Ştiinţa, 1994. 368 p. ISBN 5-376-01847-4.

CARPOV, T., C. FLOREA şi R. GRECU. Componenţa de infracţiune: material didactic. Ch.: USM, 1989. 69 p.

CARPOV, Trofim şi Constantin FLOREA. Complicitatea la săvârşirea infracţiunii : material didactic. T. 1. Ch.: Cartea Moldovenească, 1984. 57 p.

CARPOV, Trofim şi Constantin FLOREA. Noţiuni de infracţiune şi aplicarea pedepsei penale: material didactic. Ch., 1976. 66 p.

CARPOV, Trofim şi Constantin FLOREA. Programa cursului „Drept penal”. Ch., 1993. 28 p.

CARPOV, Trofim şi Constantin FLOREA. Subiectul şi latura obiectivă a infracţiunii : material didactic. T. 1. Ch.: 1974. 49 p.

CARPOV, Trofim. Coparticipare la săvârşirea infracţiunii . Ch.: Cartea Moldovenească, 1986. 109 p.

CARPOV, Trofim. Răspundere pentru micile sustrageri. Ch.: Cartea Moldovenească, 1980. 44 p.

CARPOV, Trofim. Răspunderea penală pentru încălcarea legislaţiei funciare şi pentru construcţia neautorizată. Ch.: Cartea Moldovenească, 1983. 103 p.

CRECU, R., T. CARPOV şi C. FLOREA. Culegere de probleme la Dreptul penal: Partea generală . Ch.: USM, 1989. 56 p.

FLOREA, C., T. CARPOV, C. ROŞCA, A. BORODAC. Culegere de probleme la Dreptul penal . Ch.: USM 1977. 87 p.

 

FLOREA Vasile

S-a născut la 18 ianuarie 1936 în com. Durleşti, jud. Lăpuşna. În 1950-1954 şi-a făcut studiile la Școala de Vinificaţie şi Viticultură din Chişinău. Absolvent cu Magna cum laudae al Institutului Juridic din Harkov, promoţia anului 1962.

Sub conducerea lui A.A. PIONTKOVSKI, membru corespondent al Academiei de Ştiinţe a URSS, profesor habilitat în drept, apoi a prof. V.N. KUDRYAVTSEV, a susţinut, în 1974, teza de doctorat Răspunderea penală pentru infracţiuni săvârşite în stare de ebrietate, în cadrul Institutului de Stat şi Drept al Academiei de Ştiinţe a URSS. Tema tezei de doctor habilitat - Răspunderea penală pentru infracţiuni medicale .

În 1962 și-a început cariera profesională în cadrul MAI al RM: anchetator la Procuratura din or. Tiraspol (1962-1971), şef adjunct al Secţiei anchetă penală (1972-1985). Din 1991 a activat în cadrul Academiei Naţionale de Poliţie „Ştefan cel Mare”: lector superior al Catedrei de drept penal şi criminologie, conferenţiar universitar şi şef al Catedrei ştiinţe penitenciare, drept penal şi criminologie (2002-2005), conferenţiar universitar interimar (din 2005), profesor universitar interimar (din 2008); activitatea didactică fiind acoperită cu ore de curs la disciplinele Drept penal , Drept execuţional-penal .

Membru al CŞS. I s-au conferit gradul decolonel de poliție, titlul științifico-didactic de profesor universitar.

A participat ca expert la foruri ştiinţifice de nivel internaţional: Şedinţă consultativă în domeniul prevenirii HIV, Agenţia Naţiunilor Unite pentru Combaterea Drogurilor şi Criminalităţii, Programul Naţiunilor Unite pentru SIDA (Kiev, Ucraina, 2012), conferinţa internaţională ştiinţifico-metodică Problemele actuale privind învăţământului juridic (Academia MAI, Minsk, Bielarusi).

Autor a peste 100 de lucrări în domeniul dreptului, a pus bazele dreptului penal medical în RM. La 17 ian. 2014 Academia ,,Ştefan cel Mare” a organizat „Masa rotundă” cu genericul Vasile Florea – 50 ani de activitate profesională şi ştiinţifică.

A fost decorat cu Ordinul Gloria Muncii      (2012).

Bibliografie selectivă:

FLOREA, Vasile et al. Aplicarea pedepselor penale . Ch., 1994.

FLOREA, Vasile şi Liubovi FLOREA. Dreptul execuţional penal : (Concept, destinaţie). Ch: ARC, 1999. 287 p. ISBN 9975-61-089-7.

FLOREA, Vasile, C. OSADCII şi O. RUSU Drept execuţional penal: curs de lecţii . Ch.: Ed. ARC, 1999. 275 p.

FLOREA, Vasile. Răspunderea penală pentru infracţiunile medicale : autoreferat (12.00.08). Ch., 2007, 58 p.

FLOREA, Vasile. Răspunderea penală pentru infracţiunile medicale: monogr. Ch.: Epigraf, 2006. 332 p. ISBN 978-9975-903-01-1.

FLOREA, Vasile. Răspunderea penală pentru infracţiunile medicale : tz. doct. (12.00.08) . Ch., 2007. 210 p.

 

COBÎȘNEANU Vasile

S-a născut la 1 septembrie 1961 în s. Brăneşti, r-nul Orhei. În perioada 1979-1981 şi-a satisfăcut serviciul militar. În 1982-1984 a urmat studiile la Școala medie specială a MAI al URSS din or. Lvov. Studiile de doctorat le-a făcut la AAP a RM.

În 1999 a susţinut teza de doctorat, la specialitatea 12.00.02-Drept public – Răspunderea patrimonială a autorităţilor publice în RM , conducător ştiinţific Eugen MARTÎNCIC, dr. hab., prof.

Şi-a început activitatea profesională ca inspector la Serviciului educaţional al Direcţiei Penitenciare a MAI al RM (1984-1987). În perioada 1990-2001 a ocupat diverse funcţii în cadrul subdiviziunilor MAI al RM. A fost consultant ştiinţific al Consiliului Naţional de Evaluare Academică şi Acreditare de pe lângă lângă Guvernul RM (2001-2002).

Cariera didactică a iniţiat-o în 2002, la USM, având funcţiile de conferenţiar şi şef al catedrei Relaţii internaţionale, Ştiinţe politice şi administrative la Facultatea de Drept. Membru activ al Institutului de Ştiinţe Administrative „Paul Negulescu”, or. Sibiu, România.

Semnatar a peste 40 de publicaţii ştiinţifice, inclusiv: monografii, manuale, ghiduri, studii şi articole.

Bibliografie selectivă:

AVRAM, Mihail, Tudor POPOVICI şi Vasile COBÎŞNEANU. Cercetarea infracţiunilor contra persoanei. Ghidul ofiţerului de urmărire penală . Ch.: ARC, 2004. 360 p. ISBN: 9975-61-364-0.

COBÎŞNEANU, Vasile. Cercetarea infracţiunilor contra persoanei . Ch., 2004. ISBN 9975-61-364-0.

COBÎŞNEANU, Vasile. Răspunderea patrimonială a autorităţilor publice în RM : autoreferat (12.00.02). Ch., 1999. 23 p.

COBÎŞNEANU, Vasile. Răspunderea patrimonială a autorităţilor publice în RM : tz. doct. (12.00.02) . Ch., 1999. 113 p.

ZUBCO, Valeriu, Anastasia PASCARI, Ion CREANGĂ, Vasile COBÎŞNEANU. Ghidul cetăţeanului în contenciosul administrativ . Ch.: Ulysse, 2003. 156 p. ISBN: 9975-9663-7-3.

 

CUȘMIR Vitalie

S-a născut la 3 noiembrie 1961 în s. Mărăndeni, r-nul Făleşti. După absolvirea şcolii din satul natal, a fost admis la Institutul de Stat de Medicină din or. Chişinău (1978-1984). În 1992-1997 a făcut studii la Facultatea de Drept a Universităţii de Management şi Comerţ din or. Moscova.

În 2001 a susţinut teza de doctorat la specialitatea 12.00.02-Drept public – Probleme ale reformei administrativ-teritoriale în RM , conducător ştiinţific Gheorghe COSTACHI, dr. hab. prof.

Activitatea profesională și-a început-o în domeniul de ocrotire a sănătăţii: la Spitalul Central raional Făleşti (1985-1990); la Colegiul de Medicină Bălţi,(1990-1993); la Spitalul Clinic Municipal Bălţi (1993).

În 1998 a fost numit prorector pe studii la Institutul Nistrean de Economie şi Drept. În 2005 i s-a confeirit titlul şriinţifico-didactic conferenţiar universitar în Drept public (constituţional); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept .

Referent oficial la susţinerea tezelor de doctor.

Bibliografie selectivă:

COSTACHI, Gh. şi CUŞMIR, Vitalie. Probleme ale statului de drept şi administrării democratice . Ch.: Еd. Sirius, 2001. 288 p. ISBN 9975-9603-1-6.

COSTACHI, Gheorghe, GRAMA, Dumitru, CUSMIR, Vitalie et al. Probleme ale edificarii statului de drept în RM . Red. Alexandru ROŞCA. Ch.: FEP Tip. Centrală, 2003. 540 p. ISBN 9975-78-225-6.

CUŞMIR, Vitalie, red. şt. Importanţa instituţiilor democratice în asigurarea drepturilor omului : materialele conf. teoretico-şt. intern., 27-28 dec. 2010. Bălţi, 2011. 249 p. ISBN 978-9975-106-68-9.

CUŞMIR, Vitalie. Probleme ale reformei administrativ-teritoriale în RM : autoreferat (12.00.02). Ch., 2001. 31 p.

CUŞMIR, Vitalie. Probleme ale reformei administrativ-teritoriale în RM: tz. doct. (12.00.02). Ch., 2001. 130 p.

DASTIC Angela

S-a născut la 26 septembrie 1961 în s. Călugăr, r-nul Făleşti. A absolvit: Facultatea de Limbă şi literatură a Universitaţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă” (1979-1986); Facultatea de Drept a USM (1986-1992); Facultatea de Administraţie publică a AAP (1993-1994). În 1994-1996 a urmat studii de doctorat la AAP.

În 1996 a susţinut teza de doctorat la specialitatea: 12.00.02-Drept public – Contenciosul administrativ în RM , conducător ştiinţific Boris NEGRU, dr., conf. univ.

Activitatea profesională şi-a început-o, în 1988, ca secretar al Consiliului sătesc din satul natal. În 1988-1993 a fost angajată în funcția de jurisconsult la Comitetul Executiv or. Făleşti. În perioada 1996-1998 a ocupat postul de şef al secţiei Patrimoniu şi privatizare a Primăriei mun. Chişinău.

Consultant principal în diferite structuri de stat: în Secţia administraţie publică a Cancelariei de Stat RM (1998-2005), la Direcţia Administrare Publică locală şi relaţii cu publicul a Aparatului Guvernului RM (2005), în Comisia juridică pentru numiri şi imunităţi a Aparatului Parlamentului RM (2005-2010). În perioada 2010-2011 a fost manager de proiect, şef al cabinetului ministrului (consilier) la Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor.

A făcut stagii de instruire profesională: Aspecte teoretice şi practice în justiţie administrativă (Curtea Administrativă Supremă de Bavaria, Germania, 2008), la Curtea de Apel or. Veliko Tărnovo (Bulgaria (2007), Parteneriat între parlamente (România, 2007), Dezvoltarea relaţiilor de parteneriat şi colaborare între parlamente (Lituania, 2007), Sistemul administraţiei publice (Fundaţia Soros, Slovacia, 1997), Structura de organizare a administraţiei publice (Grecia, 1994), Evolutia informaţională a ţărilor în curs de dezvoltare (2011, Chişinău).

I-au fost conferite titlul ştiinţifico-didactic conferenţiar universitar şi gradul de calificare Consilier de stat de clasa I .

Bibliografie selectivă:

DASTIC, Angela. Contenciosul administrativ în RM : autoreferat (12.00.02). Ch., 2006. 26 p.

DASTIC, Angela. Contenciosul administrativ în RM : tz. doct. (12.00.02). Ch., 2006. 162 p.

DASTIC, Angela. Contenciosul administrativ în RM . Ch.: Ed. Tip. Centrală, 2006. 18 p.

DASTIC, Angela. Contenciosul administrativ: note de curs. Ch.: AAP, 2010. 100 p. ISBN 978-9975-4107-3-1.

Dastic, Angela. Contenciosul administrativ . Red. şt. BORIS NEGRU. Ch.: FEP „Tip. Centrală”, 2007. 144 p. ISBN 978-9975-78-509-9.

DASTIC, Angela. Drept administrativ şi contencios administrativ: program analitic . Ch.: AAP, 2011. 22 p. ISBN 978-9975-9960-6-8.

POPA, Victor, Igor MUNTEANU, Angela DASTIC et al. Ghidul funcţionarului public din administraţia locală: Proiectul comun Modernizare şi dezvoltare locală într-o societate deschisă . Ch.: Cartier, 1997. 122 p.

POPA, Victor, Igor MUNTEANU, Angela DASTIC et al. Ghidul Funcţionarului Public din administraţia locală . Ch.: Cartier, 1996. 169 p.

 

GRIGORIEV Vladimir

S-a născut la 4 septembrie 1961 în or. Makeevka, reg. Doneţk, Ucraina. A absolvit Facultatea de Drept a Universităţii de Stat „I. I. Mecinikov” din or. Odesa.

În 1992 a susţinut teza de doctorat la specialitatea 12.00.08-Drept penal – Классификация юридических фактов в уголовном праве .

În anii 1990-1992 a deţinut funcţia şef al sSecţiei juridice a Comitetului Execituv al Sovietului de deputaţi, Tiraspol. A fost consilier în domeniul juridic (1992-1997). În 1997-2000 a fost judecător al Judecătoriei de Arbitraj, Tiraspol. A exercitat funcția de viceministru al Justiţiei (2000-2002). În 2002-2009 a fost preşedinte al Judecătoriei Constituţionale în or. Tiraspol.

Și-a dsfășurat activitatea didactică în funcție de lector, apoi decan la Facultatea de Drept a filialei din Tiraspol a Academiei Naţionale Juridice or. Odesa.

Î-au fost conferite titlulurile: Jurist emerit şi titlul ştiinţifico-didactic conferenţiar universitar și gradul superior de calificare al judecătorilor.

Bibliografie selectivă:

ГРИГОРЬЕВ, В.А. et al. Основы государства и права: учеб. пособие . Под ред. КОМАРОВА, С.А. М.: Манускрипт, 1996. 312 c.

ГРИГОРЬЕВ, В.А. К вопросу о местном самоуправлении . Тирасполь: Литера, 2010. 62 c.

ГРИГОРЬЕВ, В.А. Классификация юридических фактов в уголовном праве : aвтореф. дис. канд. юрид. наук. Рязань, 1992. 22 c.

ГРИГОРЬЕВ, В.А. Классификация юридических фактов в уголовном праве : дис. канд. юрид. наук: 12.00.08. Рязань, 1992. 177 c .

MUSTEAȚĂ Grigore

S-a născut la 5 martie 1961 în or. Cimislia. În 1976 a absolvit Școala din oraşul natal. În 1980 a absolvit Colegiul de Construcţii din or. HânceştiHânceşti. A urmat studii superioare la Facultatea de Drept a USM (1984-1989) și studii postuniversitare la Şcoala de Înalte Studii Politice şi Relaţii Internaţionale din Bucureşti (1991-1994).

În 2001, la Universitatea din Bucuresti, a susținut teza de doctorat – Contractul internaţional de vânzare-cumpărare comercială , conducător ştiinţific Ion FILIPESCU, acad., dr., prof. univ.

În 1989, dupa absolvirea Facultăţii, a fost numit ajutor al procurorului din sect. Ciocana, or. Chişinău. În 1991 a devenit procuror în cadrul Secţiei supraveghere generală a Procuraturii Generale a RM.

A exercitat funcţiile de director al Departamentului juridic al companiei Technosteel SRL (2001-2004), administrator cu drepturi depline la SC Tehnosteel Vest (2004), director administrativ al SC Certasig SA (2008-2010).În 2010 a fost numit consilier al directorului general la Combinatul Metalurgic Mechel din or. Targovişte, România.

Bibliografie selectivă:

MUSTEAŢĂ, Grigore, Sorin DORIN, Iuliana VINTILĂ et al. Principii de drept alimentar . Bucureşti: Ed. Agir, 2003. 552 p. ISBN 973-8130-92-1 .

 

SOBIESKI-CAMERZAN Gheorghe

S-a născut la 25 aprilie 1961 în s. Camenca. În 1989 a absolvit Facultatea de Drept a USM. În 1994-1996 a urmat studii de masterat, specialitatea Management administrativ, la Institutul Naţional al Magustraturii din Bucureşti. În 2001-2003 a făcut doctorantura la Institutul de Cercetări Juridice a Academiei Române.

În 2005, la Bucureşti, a susţinut teza de doctorat la specialitatea 12.00.01-Teoria și istoria statului și dreptului – Ierarhizarea izvoarelor dreptului, conducător ştiinţific Sofia POPESCU, dr, prof. univ.

În perioada anilor 1989-2011 a fost membru al Uniunii Avocaților din Moldova. Și-a desfășurat activitatea didactică în calitate de lector asistent la AAP (2000) și lector la ULIM (2011-2012).

A făcut stagii de instruire profesională la Universitatea Jagiellońă (or. Cracovia, Polonia, 1995, 2001, 2002).

A prezentat comunicări la congrese, conferinţe internaţionale în Canada, România, Federaţia Rusă, Ucraina. Membru al American Românian Academy of Arts and Sciences , SUA.

Bibliografie selectivă:

SOBIESKI-CAMERZAN, Gheorghe. Ierarhizarea izvoarelor dreptului: tz. doct. Bucureşti, 2005. 187 p.

 

COJOCARI Eugenia

S-a născut la 12 mai 1951 în s. Năvârnet, r-nul Fălesti. A absolvit Școala nr. 2 din or. Făleşti, cu medalie de argint (1967). În 1968-1973 a fost studentă la Facultatea de Drept a USM. În 1982 a urmat studii de doctorat în cadrul AȘM.

În 1986, la Institutul de Cercetări Ştiinţifice în domeniul Legislaţiei, or. Moscova, a susţinut teza de doctorat la specialitatea 12.00.03-Drept privat – Правовое положение производственно-научного объединения по агрохимическому обслуживанию сельского хозяйства Молдавской ССР , conducători ştiinţifici: Petru NIKITIUK, dr. habiliait şi E. JARIKOV, dr.

În 2004, la USM, a susţinut teza de doctor habilitat în drept la specialitatea 12.00.03-Drept privat – Răspunderea juridică civilă în temeiul legislaţiei , coordonator ştiinţific Valeriu LEBEDEV, dr. hab., prof.

Activitatea profesională și-a început-o în 1974, la Facultatea de Drept a USM, ca laborant, codificator, lector. În 1975-1995, a activat în cadrul IFSD al AŞM, având funcțiile de laborant, colaborator ştiinţific, colaborator ştiinţific superior, şef al Secţiei stat şi drept. În 1991-1993 a fost şef al Secţiei juridice în cadrul Primăriei mun. Chişinău.

Din 1995 a exercitat funcţii didactice şi manageriale în cadrul instituţiilor universitare: conferenţiar universitar la Departamentul Drept, ULIM (1995-2002), prorector pentru munca ştiinţifică la Institutul de Economie şi Drept din or. Bălţi (2002-2004), şef al Catedrei drept al antreprenorialului a USM (2004-2010), profesor universitar la Facultatea de Drept a USM (2011), profesor universitar la Facultatea Drept a USPEE (2013) Cursuri universitare predate: Dreptul antreprenoriatului; Dreptul economic; Dreptul economic sectoral; Răspunderea juridică în dreptul economic; Dreptul civil; Dreptul comercial; Dreptul notarial etc.

I-au fost conferite titlurile didactico-ştiinţifice conferenţiar universitar (1998) și profesor universitar (2006).

În 2002 a devenit membru al Uniunii Avocaților din Moldova.

A participat, în calitate de expert, la realizarea proiectelor de nivel naţional şi internaţional: Expert autonom al puterii locale , Proectul Consiliului Europei ( 2000); Proectul Codului civil al USAID (SUA, 2002), Proiectul MERCURI TEMPUS ( USM, 2009-2011), RM în contextul geopolitic contemporan şi probleme actuale ale edificării statului de drept în RM din perspectivele integrării europene (AŞM, 2009).

Autor a peste 140 de publicaţii ştiinţifice.

Menţiuni și distincții: Diplomă de onoare a IISD ( 1985), Diplomă pentru siccese remarcabile în domeniul cercetărilor ştiinţifice, ULIM (2000, 2001), Premiul Monografia anului 2002 (ULIM), Diplomă de excelenţă pentru excepţionala contribuţie la propăşirea idealului de unitate a spiritualităţii românilor (România, 2003), Diplomă pentru merite pe tărîmul didactico-ştiinţific şi managerial (USM, 2009), Diplomă pentru activitatea didactico-ştiinţifică prodigioas (USM, 2011),  Medalia USM ( 2006, 2011). În 2009 i s-a conferit titlul onorific Om Emerit al Moldovei .

Bibliografie selectivă:

COJOCARI, Eugenia şi Liliana DANDARA. Drept civil. Dezmembrămintele dreptului de proprietate: note de curs . Ch.: Tip. Bons Offices, 2005. 144 p. ISBN 9975-929-27-3.

COJOCARI, Eugenia şi Victor VOLCINSCHI. Drept privat roman : note de curs . Ch.: Bussines-Elita, 2006. 244 p.

COJOCARI, Eugenia şi Victor VOLCINSCHI. Dreptul economic (Drept al antreprenoriatului): suport de curs . Ch.: Bussines-Elita, 2006. 426 p. ISBN 978-9975-4002-2-0.

COJOCARI, Eugenia, M. CUŞMIR, C. CIOBANU, V. COJOCARI. Drept civil. Drepturi reale : note de curs. Ch.: Bissines-Elita, 2003. 180 р.

COJOCARI, Eugenia, V. NEGRU et al. Quo vadis Moldova: monogr. Ch.: Tacis, 2002, 290 p.

COJOCARI, Eugenia. Drept civil. Răspunderea juridică civilă : monogr. Ch.: Logospres, 2002. 260 p. ISBN 9975-920-91-8.

COJOCARI, Eugenia. Drept economic. Partea generală: suport de curs . Ch.: Bussines-Elita, 2007. 244 p. ISBN 978-9975-4002-2-0.

COJOCARI, Eugenia. Drept notarial: monogr . Ch.: Ruxanda, 1998. 224 p. ISBN 9975-72-026-9.

COJOCARI, Eugenia. Forme ale răspunderii juridice . Ch.: CE USM, 2011. 250 p. ISBN 978-9975-71-066-4.

COJOCARI, Eugenia. Răspunderea juridică civilă în temeiul legislaţiei RM (studiu teoretic, legislativ şi comparativ de Drept): autoreferat (12.00.03). Ch., 2003. 44 p.

COJOCARI, Eugenia. Răspunderea juridică civilă în temeiul legislaţiei RM (studiu teoretic, legislativ şi comparativ de Drept) : tz. doct. (12.00.03). Ch., 2003. 214 p.

 

CREȚU Vasile

S-a născut la 14 ianuarie 1951 în or. Chişinău. În 1976 a absolvit Facultatea de Drept a USM. În 1979-1982 a făcut doctorantura la Facultatea de Drept a Universităţii de Stat din „M.V. Lomonosov”, or. Moscova.

În 1982 a susţinut teza de doctorat la specialitatea 12.00.03-Drept privat – Охрана субъективных прав в порядке особого производства , conducător ştiinţific N.A. DOBROVOLSKI, dr., prof. univ.

Din 1976 a exercitat funcţii didactice şi manageriale în cadrul Facultăţii de Drept a USM: lector la Catedra de drept procesual civil, prodecan al Facultăţii de Drept (1983-1985), şef interimar al Catedrei de crept civil şi crocedură civilă (1987). În 1995 i s-a conferit titlul ştiinţifico-didactic conferenţiar universitar. În perioada 2001-2003 a fost şef al catedrei de Drept privat al USUM.

Membru al Colegiului de calificare al judecătorilor, membru al Consiliului naţional pentru asistenţă juridică gratuită de stat, membru al Consiliului Superior al Magistraturii al RM, membru al Consiliului practico-ştiinţific a CSJ a RM. Arbitru al Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional pe lângă lângă Camera de Comerţ şi Industrie a RM.

În 2009 a fost decorat cu Medalia Meritul civic .

Bibliografie selectivă:

CREŢU, Vasile et al. Codul civil al RM : comentariu. Vol. 1. Ch.: Ed. Tip. Centrală, 2006. ISBN 978-9975-78-466-5.

CREŢU, Vasile et al. Codul civil al RM : comentariu . Vol. 2. Ch. Tip. Centrală, 2006. ISBN 978-9975-78-466-5.

CREŢU, Vasile şi M. POALELUNGI. Manualul judecătorului la examinarea pricinilor civile . Ch., 2006. 1014 p. ISBN 978-9975-79-412-1.

CREŢU, Vasile. Bazele statului şi dreptului RM: scheme de reper. Ch.: CARTIER, 1998. 92 p. ISBN 9975-949-30-4.

CREŢU, Vasile. Drept internaţional public . Bucureşti: Ed. Fundaţiei „România de Mâine”, 1999. 224 p. ISBN 973-582-118-4.

CREŢU, Vasile. Drept internaţional public . Ed. revăzută şi adăug. Bucureşti: Ed. Fundaţiei „România de Mâine”, 2002. 344 p. ISBN 973-582-569-4.

CREŢU, Vasile. Nerecurgerea la forţa în relaţiile internaţionale. Bucureşti: Ed. Politică, 1978. 230 p.

CREŢU, Vasile. Procedura specială. Drept procesual civil. Partea Specială : curs universitar . Red. şt. A. COJUHARI. Ch.: Ed. Tip. Centrală, 2009.

 

NEGRU Boris

S-a născut la 14 septembrie 1951 în s. Gălăşeni, r-nul Râşcani. În 1970-1975 a făcut studii la Facultatea de Drept a USM. A urmat studii de doctorat la Universitatea de Stat ,,M.V. Lomonosov”, or. Moscova (1975-1978).

În 1979, la Universitatea de Stat ,,M.V. Lomonosov”, a susținut teza de doctorat la specialitatea 12.00.01-Teoria și istoria dreptului – Советский государственный аппарат и основные тенденции его развития в условиях зрелого социализма, conducător ştiinţific Andrei DENISOV, dr., prof. univ.

A efectuat stagii de instruire profesională în SUA (1995) și la Institutul de Administrare Publicădin Paris (Franţa, 1996).

Și-a început activitatea profesională, în 1979, la Facultatea de Drept a USM, în calitate de lector, lector superior (1979-1990),  conferenţiar universitar (1996-2002), din 2010 – şef la Catedra de teorie şi istorie a dreptului. Membru al Consiliului Facultății de Drept, USM. A îndeplinit funcţia de prorector pentru ştiinţă la AAP (2002-2003).

În 1990-1996 a fost şef al Secţiei pentru problemele legislaţiei a Aparatului Parlamentului RM. Membru al Comisiei pentru Reforma constituţională (2009), membru al CSJ.

Distincții: Diploma Consiliului Superior al Magistraturii , Medalia Meritul Civic ( 2009),  Ordinul de Onoare (2010).

 

Bibliografie selectivă:

AVORNIC, Gheorghe, ARAMĂ, Elena, Boris NEGRU, R. COSTAŞ. Teoria generală a dreptului . Ch.: Cartier, 2004. 675 p. ISBN 9975-79-274-X.

NEGRU, Boris şi NEGRU, Alina. Teoria generală a dreptului . Ch.: Bons Offices, 2006. 520 p. ISBN 978-9975-928-90-8.

NEGRU, Boris şi Violeta COJOCARU. Tehnica legislativă: note de curs . Ch., 1997. 110 p. ISBN 9975-923-36-4.

NEGRU, Boris. Teoria generală a dreptului şi statului . Ch.: Ed. Academiei de Administarea publică, 1999. 314 p.

 

COSTACHI Gheorghe

S-a născut la 3 mai 1941 în s. Rubleniţa, jud. Soroca. În 1956 a absolvit Școala medie din satul natal. A făcut studii la Școala de partid din or. Odesa (1966) şi la Institutul Juridic din or. Harkov (1971). În 1980 a urmat cursuri pe lângă lângă Institutul de Recalificare al MAI URSS.

În 1981, la Academia de Ştiinţe Sociale de pe lângă lângă CC al PCUS, or. Moscova, a susţinut teza de doctorat la specialitatea 12.00.02-Drept constituţional – Конституционное развитие Молдавской ССР в период зрелого социализма.

În 1990, la Institutul de Stat şi Drept al Academiei Naţionale de Ştiinţe a Ucrainei, a susţinut teza de doctor habilitat la specialitatea 12.00.02-Drept constituţional – Проблемы демократизации правового статуса советских граждан в условиях обновления социализма.

Şi-a început activitatea profesională în funcţie de procuror al Secţiei supravegherea examinării cauzelor civile şi economice în sistemul judecătoresc a Procuraturii RSSM (1971-1977). În 1979 și-a început activitatea în cadrul MAI al RM: şef-adjunct al Direcţiei Penitenciarelor a MAI RSSM (1979-1987), şef al Direcţiei Generale Paza Ordinii Publice a MAI RSSM (1987-1989), comandant al Şcolii de Miliţie a MAI URSS (1989-1992).

Concomitent, s-a implicat în munca de cercetător ştiinţific şi didactic la specialitatea 12.00.02-Drept public : prorector pentru activitatea ştiinţifică la ULIM (1997-2001), preşedinte al CŞS de pe lângă lângă ULIM (1997-2001),  şef al Secţiei stat şi drept și preşedinte al CŞS la IFSD al AŞM (2001-2006), cercetător ştiinţific principal la IISD al AŞM (2006-2011), preşedinte al CŞS de pe lângă  IISD al AŞM (2006-2011). A colaborat, fiind profesor asociat, cu Institutul de Antreprenoriat şi Drept din or. Odesa.

În 1999 i s-a conferit titlul didactico-ştiinţific profesor universitar. Membru titular al Academiei Internaţionale de Cadre pe lângă lângă UNESCO şi Consiliul Europei (din 1998), membru titular (academician) al Academiei de Ştiinţe ale Naturii din Federaţia Rusă (din 2001), membru de Onoare al Academiei de Ştiinţe a Ucrainei (din 2006).

I s-a conferit titlul onorific de Doctor Honoris Causa al instituțiilor: Institutul Nistrean de Economie şi Drept (2000), Academia Internaţională de Ştiinţe Politice şi Cultură pe lângă lângă UNESCO (Paris, 2004), Academia de Ştiinţe din Balcani „Denis Jersov” (Sofia, Bulgaria, (2005),  Universitatea Ecologică „Dimitrie Cantemir” ( Iaşi, România, 2006), Institutul de Transport Naval din Ismail (2011), Institutul de Antreprenoriat şi Drept din Odesa (2011).

A contribuit la dezvoltarea ştiinţei juridice în Moldova şi pregătirii cadrelor ştiinţifice, de înaltă calificare, în domeniul dreptului, în special, al teoriei edificării statului de drept. Sub conducerea sa au fost susţinute peste 30 de teze de doctor şi doctor habilitat în drept.

Autor a peste 20 de volume ştiinţifice (autor şi coautor), manuale şi materiale didactice, peste 150 de articole ştiinţifice, peste 50 de rapoarte şi comunicări la diverse conferinţe naţionale şi internaţionale.

La 3 mai 2011 s-a desfăşurat Conferinţa jubiliară, consacrată celebrării a 70 de ani din ziua naşterii a lui Gheorghe COSTACHI şi 55 de ani de activitate, inclusiv 35 de ani în domeniul ştiinţei - Contribuţia Şcolii ştiinţifice a profesorului universitar Gheorghe Costachi la edificarea statului de drept: probleme, realizări şi perspective .

A fost decorat cu ordine şi medalii: Medalia Veteran al Muncii , Crucea Pentru Merit de clasa a II-a a MAI al RM (2006), Medalia Dimitrie Cantemir a AŞM (2006), Ordinul Cavaler al Ştiinţei şi Artelor al Academiei de Ştiinţe Naturale din Federaţia Rusă (2001), Medalia de Aur pentru Moldova pentru anul 2007 a Institutului Biografic American, Medalia de Onoare Milenium 2000 a Institutului Biografic American, Crucea Pentru Merit de clasa I a MAI al RM,  Ordinul Crucea de Argint al Institutului Biografic, Medalia Jubiliară de Argint a Academiei de Ştiinţe Naturale din Federaţia Rusă, Ordinul Gloria Muncii (2011).

A fost menţionat cu Diplome de Merit şi de Onoare : a Comisiei Superioare de Atestare a RM (2001), Diploma de Recunoştinţă a AŞM (2004), a Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică (2005), Diploma de Recunoştinţă a Academiei Mondiale a Păcii pentru susţinerea idealurilor păcii (SUA,  2005), Diploma de Excelenţă a Academiei Ecologice (Iaşi, România, 2005), Diploma de Onoare a Institutului Afacerilor Internaţionale (Paris, Franţa, 2006), Diploma de Merit a Universităţii Maritime din Odesa (2006), Diploma de Merit a Institutului de Transport Maritim din Izmail (Ucraina, 2006), Diploma de Merit a Institutului Nistrean de Economie şi Drept (2006), Diploma de Onoare a USM (2006), Diploma Meritul Academic a AŞM,  Diploma de Merit a Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare al RM.

Bibliografie selectivă:

COSTACHI, Gheorghe et al. Probleme ale edificării statului de drept în RM. Red. Alexandru ROŞCA. Ch.: FEP Tip. Centrală, 2003. 538 p. ISBN 9975-78-225-6.

COSTACHI, Gheorghe et al. Probleme ale edificării statului de drept în RM . Red. Alexandru ROŞCA. Vol. 2. Ch., 2006. 478 p. ISBN 978-9975-78-014-8.

COSTACHI, Gheorghe şi Alexei POTÎNGA. Asigurarea drepturilor omului în lume . Ch.: Epigraf, 2003. 606 p. ISBN 9975-903-71-1.

COSTACHI, Gheorghe şi Ion GUCEAC. Fenomenul constituţionalismului în evoluţia RM spre statul de drept Moldova. Ch.: FEP Tip. Centrală, 2003. 342 p. ISBN 9975-78-229-9.

COSTACHI, Gheorghe şi Marcel CUŞMIR. Probleme ale proprietăţii asupra pamîntului în RM . Ch.: Ed. Acad. de Ştiinţe, 2001. 394 p. ISBN 9975-9603-3-2.

COSTACHI, Gheorghe şi Petru HLIPCĂ. Organizarea şi funcţionarea puterii în statul de drept : monogr. red. şt. I. GUCEAC şi C. MURZEA. Ch.: IISD, 2010. 623 p. ISBN 978-9975-78-941-7.

COSTACHI, Gheorghe şi Petru HLIPCĂ. Organizarea şi funcţionarea puterii în statul de drept . Ed. a 2-a, revăz. şi compl. Ch., 2011. 664 p. ISBN 978-9975-78-941-7.

COSTACHI, Gheorghe şi Vitalie CUŞMIR. Probleme ale statului de drept şi administrării democratice . Ch.: Ed. AŞM, 286 p. ISBN 9975-9603-1-6.

COSTACHI, Gheorghe, coord., red. şt. Respectarea drepturilor omului – condiţie principală în edificarea statului de drept în RM : materialele conf. şt.-pract. intern., 17 sept. 2010, Bălţi. Ch., 2010. 492 p. ISBN 978-9975-78-917-2.

COSTACHI, Gheorghe, red. Funcţionarea Instituţiilor Democratice în Statul de Drept : materialele conf. intern. şt.-pract., 25-26 ian. 2003, Bălţi . Ch.: Ed. Tip. Centrală, 2003. 948 p. ISBN 9975-78-224-8.

COSTACHI, Gheorghe, Victor GUŢULEAC şi Victor BALMUŞ. Problemele administrării de stat . Ch., 2002. 306 p. ISBN 9975-9721-2-8.

COSTACHI, Gheorghe. Direcţii prioritare ale edificării statului de drept în RM . Red. şt. Ion GUCEAC. Ch.: CE IISD, 2009. 327 p. ISBN 978-9975-4078-1-6.

COSTACHI, Gheorghe. Prin ştiinţă spre un stat de Drept. Volum omagial. Red. şt. Ion GUCEAC. Ch.: Ed. AŞM, 2011. 798 p. ISBN 978-9975-78-981-3.

COSTACHI, Gheorghe. Spre o statalitate democratică şi de drept: monogr. Ch., 2007. 210 p. ISBN 978-9975-78-574-7.

COSTACHI, Gheorghe. Statul de Drept: între teorie şi realitate . Ch., 2000. 243 p.

DUCA, Gheorghe şi Gh. COSTACHI, red. Probleme actuale ale ştiinţelor socio-umanistice în condiţiile integrării europene = Актуальные проблемы общественно-гуманитарных наук в условиях европейской интеграции: materialele conf. intern. şt.-pract., 28 ian. 2006 . Ch.: Ed. Tip. Centrală, 2006. 1054 p.

 

RUSU Grigore

S-a născut la 21 august 1941 în s. Sofia, jud. Bălţi. În 1959-1962 a fost student al Colegiului Agricol din s. Grinăuţi, r-nul Ocniţa. În 1968 a fost admis la Facultatea de Drept a USM. În 1969 s-a transferat la Facultatea de Drept a Universităţii de Stat „M.V. Lomonosov” din or. Moscova (1969-1971). În 1975-1977 a fost aspirant la Facultatea de Drept a Universităţii de Stat din Moscova.

În 1978, la Universitatea de Stat din or. Kiev, a susţinut teza de doctorat la specialitatea 12.00.01-Teoria și istoria dreptului – Воззрения Дмитрия Кантемира на государство и право , conducător ştiinţific Valeri ZORKIN, dr. hab., prof.

Activitatea profesională și-a început-o, în calitate de consultant principal, la Ministerul Justiţiei (1972-1973), apoi la Primăria mun.Chişinău (1973-1975).

Din 1977 și-a desfășurat activitatea didactică la USM: lector, lector superior, din 1997 – conferenţiar universitar la Catedra drept constituţional şi drept administrativ a Facultăţii de Drept. În perioada 1980-1990 – conferenţiar universitar la Catedra de drept şi administrare a Institutului Republican pentru instruirea cadrelor de conducere şi a specialiştilor din economia naţională.

În 1990-1997 a fost consultant principal al Guvernului RM. În 2002 a devenit membru al Uniunii Avocaților din Moldova.

Membru de onoare al Revistei Naționale de Drept.

A fost decorat cu medalii ale URSS şi Medalia Cu prilejul a celei de a 60-a aniversări a USM.

Bibliografie selectivă:

COBĂNEANU, Sergiu şi RUSU, Grigore. Administraţia publică locală: documente oficiale. Ch.: USM, 1999. 10 p.

RUSU, Grigore et al. Comentariu la Codul Muncii din RSSM . Ch., 1986.

RUSU, Grigore. Răspunderea contravenţională . Ch., 2011. 110 p.

RUSU, Grigore. Statutul juridic al secretarului unităţii administrative teritoriale: studiu comparat RM, România . Ch., 2011.

 

In memoriam

 

CUȘCO Gheorghe (30.01.1936 - 1999)

S-a născut în com. Sculeni, jud. Bălți. În 1966 a absolvit cu mențiune Facultatea de Drept a USM.

În 1975, la Universitatea de Stat din Bielorusia, or. Minsk, a susţinut teza de doctorat – Правовые формы руководства совета Министров союзной республики исполкомами районных советов народных депутатов трудящихся (на материалах Молдавской ССР).

Activitatea profesională și-a început-o în 1966, ca lector asistent, apoi în calitate de lector superior la Facultatea de Drept a USM. În perioada anilor 1977-1979 și-a desfăşurat activitatea de conferenţiar universitar la Institutul Economiei Naţionale din or. Odesa. În 1979 i s-a conferit titlul ştiinţifico-didactic docent (conferenţiar universitar).

Între anii 1979-1993 a deţinut funcţii didactice și manageriale - conferenţiar, şef de catedră, prorector, la diverse instituţii superioare de învățământ din Moldova.

Din 1993, odată cu fondarea Facultății Drept a ULIM, a fost conferenţiar universitar la Catedra discipline statale.

Membru al grupului de lucru pentru elaborarea proiectului Codului cu privire la contravenţiile administrative (1997).

Pe tot parcursul activităţii sale s-a manifestat ca un jurist calificat, pedagog excepţional, exigent şi principial, plin de omenie, bun îndrumător, iubit de studenţi şi stimat de colegi, specialist notoriu în domeniul ştiinţei juridice.

A publicat peste 30 de lucrări ştiinţifice şi metodico-didactice.

Bibliografie selectivă:

КУШКО, Георге. Правовые формы руководства совета Министров союзной республики исполкомами районных советов народных депутатов трудящихся (на материалах Молдавской ССР): Автореф. дис. канд. юрид. наук. Минск, 1975, 23 c.

 

 

TELEVCA Alexandru (13.10.1936 – 18.03.2006)

S-a născut în com. Cepeleuţi, jud. Soroca, Basarabia. În 1959-1964 şi-a făcut studiile la Facultatea de Drept, fiind absolvent al primei promoţii de jurişti a USM. În 1968 a devenit lector superior la Facultatea de Drept, USM, fiind printre primii lectori autohtoni.

În 1977, la Universitatea de Stat din Moscova „M.V. Lovonosov”, a susţinut teza de doctorat – Расследование преступных нарушений правил охраны труда в сельском хозяйстве.

În 1978-1996 a fost şef al Catedrei de procedură penală şi criminalistică a USM. În 1978 i s-a conferit titlul ştiinţifico-didactic conferenţiar universitar.

Membru al Consiliului profesoral al Facultăţii de Drept al USM. A elaborat cursuri normative de criminalistică şi cursuri speciale la temele: Particularităţile anchetarii unortipuri de infractiuni; Probatiuni în procesul penal.

A participat la foruri ştiinţifice, unionale şi republicane la Moscova, Odesa, Ufa, etc.

Autor a peste 20 de lucrări ştiinţifice şi indicaţii metodico-didactice, inclusiv monografii.

Pentru merite deosebite, în activitatea didactică şi ştiinţifică, a fost decorat cu ordinul Gloria Muncii (1996).

Bibliografie selectivă:

TELEVCA, Alexandru. Noţiuni generale despre metodica cercetării diverselor categorii de infracţiuni: (material didactic) . Ch., 1977. 28 p.

 

YAKOVLEV Vasile (25.08.1926 – 20.11.2013)

S-a născut la 25 august 1926 în s. Mihailovca, r-nul Râbniţa. În 1944, la vârsta de 18 ani, a fost recrutat pe front. A fost grav rănit pe teritoriul Poloniei. Deşi invalid de gradul II după război, a continuat să lucreze şi să facă studii. După absolvirea, în 1951, a Şcolii Juridice din or. Chişinău, a activat în structurile judiciare şi de stat: secretar la judecătorie, avocat, secretar al Comitetului Executiv orăşenesc Chișinău. În 1958 a absolvit Institutul Juridic Unional din or. Moscova. În 1962-1964 a urmat studii la aspirantura USM.

În 1964 a susţinut teza de doctor – Правовое регулирование заготовок фруктов и винограда в СССР, conducător ştiinţific Hanaan ŞVARŢ, dr., prof.

În 1973 a susţinut teza de doctor habilitat în drept – Страховые правоотношения в сельском хозяйстве.

În perioada 1964-1988 a exercitat funcţii didactice și manageriale în cadrul USM: lector, lector superior, şef al Catedrei drept civil şi procedură civilă (1967-1971 și 1974-1988), decan al Facultăţii de Drept (1974-1977). În 1974 i s–a conferit titlul ştiinţifico-didactic profesor universitar.

În 1988-1990 a fost şef al Departamentului drept agrar şi Ecologic la AŞM. În 1991-1995 – rector al Universităţii de Stat din Tiraspol. În 1996 a organizat şi a condus Filiala Academiei Internaţionale Slavone din or. Tiraspol.

În 1980 a fost invitat să ţină prelegeri la Universitatea „Al.I. Cuza” din Iaşi (1980) şi la Universităţile din Lvov, Alma Ata, Rostov pe Don.

Deputat al Sovietului Suprem al RSSM (1990), deputat al Sovietului Suprem din Transnistria (1991).

În 1996 s-a transferat cu traiul în or. Ijevsk, Rusia, unde și-a continuat activitatea didactică şi ştiinţifică în funcție de şef al Catedrei drept ecologic, agrar şi resurse naturale a Universităţii de Stat din Udmurtia.

În 1996 a fost ales preşedinte al Filialei din or. Ijevsk a Academiei Internaţionale Slavone (1996-1997). A exercitat funcțiile: prorector pe ştiinţă al Institutului de Drept din Udmurtia, șef al Secţiei juridice a Academiei internaţionale Slavone, filiala Ijevsk. Preşedinte de onoare al Filialei din or. Ijevsk a Academiei internaţionale Slavone (AIS), membru titular al AIS.

Autor a peste 300 de lucrări ştiinţifice, inclusiv monografii în domeniul Dreptului ecologic; a fost unul din autorii Enciclopediei RSSM (articole cu tematică juridică).

Distincții: Ordinul Marele război pentru apărarea Patriei de gr. II, Ordinul Pentru vitejie de muncă , Ordinul Republicii (1995), Medalia Pentru Vitejie .

Jurist emerit a RSSM . I-a fost acordat Certificatul enciclopediei Savanţii Rusiei .

Bibliografie selectivă:

КИБАК, Г.А., РОТАРЬ, Л.В и ЯКОВЛЕВ, В.Н., сост. Сборник нормативных актов о межхозяйственной кооперации и агропромышленной интеграции . К.: Картя Молдовеняскэ, 1981. 576 c.

ЯКОВЛЕВ, В.Н. et al. Комментарий к Гражданскому кодексу Молдавской ССР . К.: Картя Молдовеняскэ, 1971. 535 c.

ЯКОВЛЕВ, В.Н. et al. Проблемы совершенствования руководства и управления сельским хозяйством в СССР . К.: Картя Молдовеняскэ, 1978. 655 c.

ЯКОВЛЕВ, В.Н. et al. Социально-политические и правовые проблемы сближения двух форм социалистической собственности . Т. 2 К.: Штиинца, 1979. 431 c.

ЯКОВЛЕВ, В.Н. Государственное страхование имущества колхозов . К.: Картя Молдовеняскэ, 1971. 171 c.

ЯКОВЛЕВ, В.Н. Древнеримское и современное российское наследственное право. Рецепция права: учеб. пособие . Ижевск, 2002. 156 с. ISBN 5-89502-476-9; 5-89395-524-2.

Яковлев, В.Н. Древнеримское частное право и современное гражданское право России. Рецепция права: учеб. пособие . Ч.1. 2-е изд., перераб.и доп. Ижевск, 2004. 501 с.

ЯКОВЛЕВ, В.Н. Древнеримское частное право и современное росийское гражданское право: учеб . М.: Волтерс Клувер, 2010. 938 с. ISBN 5466005444; 9785466005448.

ЯКОВЛЕВ, В.Н. Древнеримское частное право и современноероссийское гражданское право: учеб. М.: Волтерс Клувер, 2010. 960 с. ISBN 978-466-00544-8.

ЯКОВЛЕВ, В.Н. Правовое регулирование государственных заготовок фруктов и винограда . К.: Картя Молдовеняскэ, 1965. 166 c.

ЯКОВЛЕВ, В.Н. Правовое регулирование заготовок фруктов и винограда: aвтореф. дис. канд. юрид. наук. К., 1964. 24 c.

ЯКОВЛЕВ, В.Н. Солдат Великой Отечественной сражается и ныне: сб. ст . Ижевск: ИПСУБ УдГУ, 2005. 463 с.

ЯКОВЛЕВ, В.Н. Страховые правоотношения в сельском хозяйстве . Ред. М.И. КОЗЫРЬ. К.: Штиинца, 1973. 321 с.

ЯКОВЛЕВ, В.Н. Теоретические правовые проблемы страхования имущества социалистических сельскохозяйственных предприятий в СССР: aвтореф. дис. д-ра юрид. наук. К.: Изд-во ЦК КП Молдавии, 1973. 43 c.

ЯКОВЛЕВ, В.Н. Экологическое право . К.: Штиинца, 1988. 344 с.

ЯКОВЛЕВ, В.Н., ред. Сельскохозяйственное право в Молдавской ССР: Правовое регулирование обшественных отношений в АПК Молдавской ССР . К.: Картя Молдовеняскэ, 1985. 352 c.

ЯКОВЛЕВ, В.Н., ред. Экологическое законодательство союза ССР и Молдавской ССР. К.: Картя Молдовеняскэ, 1989. 803 c.

 

BORODAC Alexandru (06.02.1941 – 20.12.2006)

S-a născut în s. Frasin, r-nul Donduşeni. În 1967 şi-a început studiile la Facultatea de Drept a USM, iar în 1970 s-a transferat la Universitatea de Stat „M.V. Lomonosov” din Moscova, care a absolvit-o în 1972. În 1974-1976 a făcut doctorantura la Universitatea de Stat „M.V. Lomonosov” din Moscova.

În 1976 a susţinut teza de doctorat la specialitatea 12.00.03-Drept penal, criminologie, drept penitenciar – Ответственность за распространение венерических заболеваний по советскому уголовному праву , conducător ştiinţific G. A. KRIGHER, dr., prof. univ.

Din 1977 şi până în 1983, a fost lector al cCatedrei drept penal şi criminologie a USM, predând ulterior la Universitatea Agrară. În anul 1992, a ocupat funcţia de şef al Catedrei drept penal şi criminologie a Academiei Naţionale de Poliţie „Ştefan cel Mare”, activitatea didactică şi ştiinţifică a căreia a condus-o până în anul 2002. Pe parcursul anilor a reuşit să formeze o catedră remarcabilă prin valoarea membrilor săi, preponderent absolvenţi ai instituţiei.

În 1990 i s-a conferit titlul ştiinţifico-didactic conferenţiar universitar. În 1996,  pentru contribuţia în domeniul perfecţionării şi reglementării aspectelor de Drept penal i s-a conferit titlul ştiinţifico-didactic de profesor universitar.

Atras de problematica teoretică a dreptului penal,  s-a evidenţiat ca un remarcabil om de ştiinţă. După proclamarea independenţei şi afirmarea Republicii Moldova ca stat suveran, se simţea o necesitate acută de lucrări de referinţă în domeniul jurisprudenţei. În vederea elaborării unui manual de Drept penal, Partea generală , a fost creat un grup de autori din diferite medii universitare. Manualul a văzut lumina tiparului în 1994, sub coordonarea ştiinţifică a profesorului Alexandru Borodac. Mai târziu, cursul de Drept penal, Partea specială , Vol. I, elaborat în 1996, a reprezentat o primă lucrare ştiinţifico-didactică de acest gen și a fost cotată drept sursă primară de instruire în domeniul Dreptului penal (Partea specială) în cadrul facultăţilor de drept din instituţiile universitare naţionale. Calificarea infracţiunilor (1996) a fost primul manual în limba română la acest compartiment al ştiinţei penale, rămânând o realizare substantială pentru doctrina penală autohtonă, care oferă studenţilor posibilitatea învăţării unor practici pozitive de calificare a infracţiunilor, în vederea asigurării unui tratament juridic adecvat persoanelor care au comis infracţiuni, în strictă concordanţă cu principiile călăuzitoare ale dreptului penal, în special cu principiul legalităţii. În 1997, la comanda Ministerului Educaţiei, a elaborat manualul Bazele statului şi dreptului Republicii Moldova , care, prin claritatea şi acurateţea expunerilor, a contribuit esential la formarea primelor cunoştinţe ale elevilor în domeniul dreptului. Și-a adus o cobtribuție valoroasă la elaborarea Codului penal al RM, adoptat de Parlamentul RM în 2002. Autor a peste 60 de lucrări ştiinţifice şi metodice.

Pentru aportul la pregătirea specialiştilor de înaltă calificare pentru necesităţile MAI, activitatea ştiinţifică, metodică şi educativă, calităţile morale şi profesionale a fost încadrat în efectivul corpului de comandă MAI, conferindu-i-se gradul de maior de poliţie (1996), iar în 1999 i s-a conferit, înainte de termen, gradul special de locotenent-colonel de poliţie.

În 1997, pentru contribuţia la perfecţionarea şi reglementarea dreptului penal a fost decorat cu Medalia Meritul civic .

La 24 februarie 2012, în incita Academiei „Ştefan cel Mare”, a avut loc masa rotundă cu caracter ştiinţific Alexandru BORODAC: studii şi contribuţii în dezvoltarea dreptului penal autohton , in memoriam.

 

Bibliografie selectivă:

BORODAC, Alexandru et al. Culegere de probleme la Dreptul penal . Ch., 1977. 87 p.

BORODAC, Alexandru et al. Manual de Drept penal. Partea generală: pentru învăţământul universitar . Ch.: Ed. Tip. Centrală, 2005. 512 p. ISBN 9975-935-77-X.

BORODAC, Alexandru şi MARIAN, Gherman. Calificarea infracţiunilor . Ch.: Ed. Tip. Centrală, 2006. 263 p. ISBN 978-9975-78-136-7.

BORODAC, Alexandru. Bazele statului şi dreptului RM: manual pentru învăţământul preuniversitar . Ch.: Ştiinţa, 1997. 270 p. ISBN 9975-67-033-4.

BORODAC, Alexandru. Curs de Drept penal: Partea specială . Vol. 1. Ch.: Ştiinţa, 1996. 360 p. ISBN 5-376-01969-1.

BORODAC, Alexandru. Drept penal. Calificarea infracţiunilor: pentru instiţutiile de învătămant superior . Ch., 1996. 200 p. ISBN 9975-67-216-7.

BORODAC, Alexandru. Drept penal. Partea generală . Ch.: Ştiinţa, 1994. 368 p. ISBN 5-376-01847-4.

BORODAC, Alexandru. Manual de Drept penal: Partea specială cu modificările şi completările până la 22.04.2004: pentru învăţământul universitar . Ch.: Ed. Tip. Centrală, 2004. 622 p. ISBN 9975-9788-7-8.

BORODAC, Alexandru. Noţiunea şi analiza juridică a huliganismului: (material didactic) . Red. resp. T.I. CARPOV. Ch., 1974. 504 p.

 

ZABUNOV Dumitru (1941 - 1999)

S-a născut în s. Tvardiţa, r-nul Ceadîr-Lunga. La vârsta de 5 ani a rămas orfan şi, până la atingerea majoratului (1959), a fost educat în diferite case de copii din ţară. După absolvirea Școlii, a fost înmatriculat la Facultatea de Chimie a USM. După anul I de studii, din motive materiale, a părăsit Facultatea. În perioada 1961-1964 a efectuat serviciul militar, după care a lucrat la construcţia căilor ferate din reg. Tiumen (Rusia).

În 1967 a revenit în Moldova şi și-a continuat studiile la Facultatea de Drept a USM (1967-1972). În 1973 a făcut studii de doctorat, la specialitatea Criminalistică, la Universitatea de Stat „M.V. Lomonosov” din or. Moscova.

În 1976 a susținut teza de doctorat – Измерение как метод криминалистики и судебного доказывания.

În 1972 a fost angajat, în calitate de asistent, din 1976 - lecor la Catedra procedură penală şi criminalistică a Facultății de Drept a USM.

Paralel cu activitatea didactică, a efectuat stagii de instruire profesională în organele Procuraturii Republicii, în unităţile de expertiză ale MAI, la Catedra criminalistică a Universităţii de Stat din Moscova, alături de renumiţii procurori criminalişti autohtoni, precum M. POHIS, O. BÎŢKO, S. ŞCREABACI, A. MAGDALIUK, V. KOLDIN, N. POLEVOI, V. GHERASIMOV, L. SAMÎGHIN ş. a.

A deţinut, consecutiv, funcţiile de lector superior, conferenţiar universitar, şef de catedră, prodecan al Facultăţii de Drept, pe care le-a exercitat cu pasiune, devotament şi dăruire de sine. Interesele ştiinţifce, s-au extins și asupra domeniilor Etica profesională, Statistica judiciară .

A elaborat o serie de cursuri teoretice şi practice, îndrumare metodice pentru studenţi.

Magistrat al Consiliului Superior al Magistraturii.

Bibliografie selectivă:

AVORNIC, Gh., GUCEAC, I., SEDLEŢCHI, Iu., ZABUNOV, D. Bazele statului şi dreptului al RM . Ch.: Ştiinţa, 1994. 267 p.

ZABUNOV, Dumitru. Bazele statisticii legale: material didactic. Ch.: USM, 1993. 56 p.

 

Pagini: 1 2 3 4 5  
Bibliotec@Ta
Înregistare on-line Solicitare înstruire Solicitare achiziţie BPD Ajutor