E-resurse

Traficul de ființe umane

(cadrul legislativ și normativ național)

Картинки по запросу Traficul de ființe umane 

Traficul de fiinţe umane (TFU) rămâne a fi o formă a sclaviei moderne, a cărei extindere nu cunoaşte frontiere, care continuă să atenteze la drepturile şi valorile societăţii, agresând perfid orice ţară. De la primele cazuri înregistrate şi până în prezent, Guvernul Republicii Moldova îşi consolidează poziţia în faţa respectivului fenomen, ori pentru prevenirea şi combaterea TFU, se pun în uz politici naţionale antitrafic şi se creează parteneriate cu societatea civilă şi organizaţii internaţionale.

•          Anual, în lume circa 600.000 – 820.000 de persoane sunt traficate peste frontiera de stat, aici nefiind incluse şi cele care sunt traficate în interiorul statelor, număr care poate atinge cifre de milioane;

•          Circa 70% din numărul persoanelor traficate, sunt femei şi fete, care în mare majoritate sunt impuse să practice prostituţia;

•          Aproximativ 50% din numărul persoanelor traficate, sunt minori, care sunt exploataţi sexual, muncă silită, sau le sunt preluate organele.

Moldova continuă să se numere printre “pieţele” cele mai înfloritoare pentru exploatarea sexuală, munca forţată şi traficul de organe. După declararea independenţei Moldovei, circa 800 mii de persoane au emigrat pentru a scăpa de sărăcie. Traficanţii se folosesc de această emigrare masivă, legală şi ilegală, estimările oficiale vorbind despre 60 mii de victime ale traficului de persoane, la o populaţie totală de 3,6 milioane de locuitori.

Cauzele fundamentale ale traficului de persoane și ale exploatării sexuale în țările “sursă” sunt: sărăcia, lipsa de educație, ș omajul, inegalitatea dintre sexe, corupția și discriminarea grupurilor etnice.

    La baza cadrului legal naţional care reglementează raporturile juridice privind prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane stau:

Legea nr.241-XVI din 20 octombrie 2005 privind prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane

Legea Nr. 15 din 17.02.2005 pentru ratificarea Convenţiei Naţiunilor Unite împotriva criminalităţii transnaţionale organizate

Convenţia Naţiunilor Unite împotriva criminalităţii transnaţionale organizate

HG nr.898 din  30.12.2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru cu privirela organizarea ș i func ț onarea Serviciului de asisten ț ă  ș i protec ț ie a victimelor traficului de fiin ț e umane ș i a standardelor minime de calitate

HG nr. 228 din 28.03.2014 cu privire la aprobarea Regulamentului de activitate a echipelor multidisciplinare teritoriale din cadrul Sistemului naţional de referire

HG nr. 484 din 26.06.2014 cu privire la aprobarea Planului naţional de prevenire şi combatere a traficului de fiinţe umane pentru anii 2014 - 2016 şi modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 472 din 26 martie 2008

HG nr. 270 din 28.04.2014 cu privire la aprobarea Instrucţiunilor privind mecanismul  intersectorial de cooperare pentru identificarea,  evaluarea, referirea, asistenţa şi monitorizarea copiilor victime şi potenţiale victime ale violenţei, neglijării, exploatării şi traficului

Protocol privind prevenirea, reprimarea şi pedepsirea traficului de persoane, în special al femeilor şi copiilor, adiţional la Convenţia Naţiunilor Unite împotriva criminalităţii transnaţionale organizate din 15.11.2000

Convenţia Consiliului Europei privind lupta împotriva traficului de fiinţe umane

Hotărirea Guvernului cu privire la aprobarea componenţei nominale a Comitetului naţional pentru combaterea traficului de fiinţe umane şi a Regulamentului Comitetului naţional Nr.472 din 26.03.2008

Hotărîrea Guvernului cu privire la aprobarea Planului naţional de prevenire şi combatere a traficului de fiinţe umane pentru anii 2012-2013, modificarea şi completarea unei hotărîri de Guvern Nr. 559 din  31.07.2012

HOTĂRÎRE Nr. 948 din  07.08.2008pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de repatriere a copiilor şi adulţilor – victime ale traficului de fiinţe umane, traficului ilegal de migranţi, precum şi a copiilor neînsoţiţi

Hotărirea Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a centrelor de asistenţă şi protecţie a victimelor traficului de fiinţe umane nr. 1362 din 29.11.2006

Hotărirea Guvernului cu privire la crearea centrului de asistenţă şi protecţie a victimelor şi potenţialelor victime ale traficului de fiinţe umane Nr.847 din 11.07.2008

Hotărire privind aprobarea Regulamentului-cadru al Comisiilor teritoriale pentru combaterea traficului de fiinţe umane Nr.234 din 29.02.2008

Hotărirea Parlamentului privind aprobarea Strategiei Sistemului Naţional de Referire pentru protecţia şi asistenţa victimelor şi potenţialelor victime ale traficului de fiinţe umane şi a Planului de acţiuni privind implementarea Strategiei Sistemului Naţional de Referire pentru protecţia şi asistenţa victimelor şi potenţialelor victime ale traficului de fiinţe umane pe anii 2009-2011 nr. 257-XVI din 05.12.2008

Lege privind transplantul de organe, ţesuturi şi celule umane nr.42-XVI din 06.03.2008

Traficul de fiinţe umane şi egalitatea genurilor în Moldova: acte normative actualizate = Торговля людьми и равенство полов в Молдове: дополнительные нормативные акты / resp. ed.: Otilia Bologan-Vieru, Veaceslav Balan; coord. ed.: Eugenia Benigni. Ch.:S.n., 2011. 341 p. Carte-valet. https://www.osce.org/ro/moldova/80767?download=true

De asemenea, Republica Moldova a ratificat un set de convenţii internaţionale, cum ar fi Convenţia Consiliului Europei privind măsurile contra traficului de fiinţe umane , ratificată de Republica Moldova prin Legea nr. 67-XVI din 30 martie 2006 , Convenţia Naţiunilor Unite împotriva criminalităţii transnaţionale organizate şi Protocolul adiţional privind prevenirea, reprimarea şi pedepsirea traficului de persoane, în special al femeilor şi copiilor , ratificată prin Legea nr. 17-XV din 17 februarie 2005 .

Pagini: 1 2 3 4 5 »  
Bibliotec@Ta
Înregistare on-line Solicitare înstruire Solicitare achiziţie BPD Ajutor