Intrari noi

ianuarie

Monitorul Oficial (rom/rus) nr.7-17/2018
Dreptul nr.1/2018
Funcţionarul Public nr. 1/2018
Jurnal de Chişinău nr. 1/2018
Monitorul Oficial (rom/rus) nr.1-6/2018
Monitorul Oficial (rom/rus) nr.464-470/2017
Monitorul Oficial (rom/rus) nr.471-472/2017
Pandectele Române nr.5/2017
Revista Institutului Naţional al justiţiei nr.4/2017
Revista Naţională de Drept nr.11 /2017
Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 4/2017
Revista Română de Drept European nr.3/2017
Timpul nr. 1/2018
Международное публичное и частное право нр.6/2017
Bibliotec@Ta
Înregistare on-line Solicitare înstruire Solicitare achiziţie BPD Ajutor