Intrari noi

decembrie

Dreptul nr.47/2017
Monitorul Oficial (rom/rus) nr.441-450/2017
Revista Română de Dreptul Muncii nr.5/2017
Dreptul nr.45/2017
Jurnal de Chişinău nr. 47/2017
Monitorul Oficial (rom/rus) nr.421-427/2017
Timpul nr. 47/2017
Экономическое обозрение нр.45/2017
Buletinul Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr. 12/2017
Dreptul muncii nr.12/2017
Dreptul nr.12/2017
Dreptul nr.44/2017
Dreptul nr.48/2017
Funcţionarul Public nr. 22/2017
Funcţionarul Public nr. 23/2017
Funcţionarul Public nr. 24/2017
Jurnal de Chişinău nr. 46/2017
Jurnal de Chişinău nr. 50/2017
Legea şi Viaţa nr. 12/2017
Mesagerul Ministerului Sănătăţii al RM nr. 12/2017
Monitorul Fiscal nr.7/2017
Monitorul Oficial (rom/rus) nr.428/2017
Monitorul Oficial (rom/rus) nr.429-433/2017
Monitorul Oficial (rom/rus) nr.451-463/2017
Timpul nr. 46/2017
Timpul nr. 50/2017
Vama nr. 4/2017
Адвокатская практика нр.5/2017
Арбитражный и гражданский процесс нр.10/2017
Арбитражный и гражданский процесс нр.9/2017
Экономическое обозрение нр.47/2017
Экономическое обозрение нр.48/2017

noiembrie

Dreptul nr.43/2017
Jurnal de Chişinău nr. 45/2017
Timpul nr. 45/2017
Dreptul nr.41/2017
Jurnal de Chişinău nr. 44/2017
Monitorul Oficial (rom/rus) nr. 390-395/2017
Monitorul Oficial (rom/rus) nr. 396/2017
Timpul nr. 42/2017
Timpul nr. 43/2017
Экономическое обозрение нр.41/2017
Экономическое обозрение нр.42/2017
Экономическое обозрение нр.43/2017
Buletinul Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr. 11/2017
Dreptul (România) nr.11/2017
Dreptul muncii nr.10-11/2017
Dreptul nr.10/2017 (România)
Dreptul nr.40/2017
Dreptul nr.42/2017
Funcţionarul Public nr. 20/2017
Funcţionarul Public nr. 21/2017
Jurnal de Chişinău nr. 42/2017
Jurnal de Chişinău nr. 43/2017
Legea şi Viaţa nr. 11/2017
Mesagerul Ministerului Sănătăţii al RM nr. 11/2017
Monitorul Oficial (rom/rus) nr. 383-388/2017
Monitorul Oficial (rom/rus) nr. 389/2017
Monitorul Oficial (rom/rus) nr. 397-398/2017
Monitorul Oficial (rom/rus) nr. 399-410/2017
Monitorul Oficial (rom/rus) nr.411-420/2017
Revista Naţională de Drept nr.9 /2017
Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 3/2017
Revista Română de Drept Privat nr.3/2017
Revista română de dreptul proprietăţii intelectuale nr. 3/2017
Timpul nr. 43/2017
Timpul nr. 44/2017
Международное, публичное и частное право nr.5/2017
Экономическое обозрение нр.40/2017

octombrie

Monitorul Oficial (rom/rus) nr. 371-382/2017
Dreptul nr.39/2017
Jurnal de Chişinău nr. 41/2017
Monitorul Oficial (rom/rus) nr. 359a/2017
Monitorul Oficial (rom/rus) nr. 360-363/2017
Экономическое обозрение нр.36/2017
Экономическое обозрение нр.37/2017
Administrarea Publică nr.3/2017
Buletinul Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr. 10/2017
Dreptul nr.36/2017
Dreptul nr.37/2017
Dreptul nr.38/2017
Funcţionarul Public nr. 17-18/2017
Funcţionarul Public nr. 19/2017
Jurnal de Chişinău nr. 38/2017
Jurnal de Chişinău nr. 39/2017
Jurnal de Chişinău nr. 40/2017
Legea şi Viaţa nr. 10/2017
Mesagerul Ministerului Sănătăţii al RM nr. 10/2017
Monitorul Oficial (rom/rus) nr. 364-370/2017
Pandectele Române nr.4/2017
Timpul nr. 38/2017
Timpul nr. 39/2017
Timpul nr. 40/2017
Timpul nr. 41/2017
Экономическое обозрение нр.38/2017
Экономическое обозрение нр.39/2017

septembrie

Dreptul nr.32/2017
Dreptul nr.2/2017 (România)
Monitorul Oficial (rom/rus) nr.322-328/2017
Timpul nr.33/2017
Timpul nr.35/2017
Арбитражный и гражданский процесс нр.7/2017
Экономическое обозрение нр.32/2017
Buletinul Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr. 8-9/2017
Dreptul muncii nr.9/2017
Dreptul nr.1/2017 (România)
Dreptul nr.3/2017 (România)
Dreptul nr.33/2017
Dreptul nr.35/2017
Dreptul nr.4/2017 (România)
Dreptul nr.5/2017 (România)
Dreptul nr.6/2017 (România)
Dreptul nr.7/2017 (România)
Dreptul nr.8/2017 (România)
Funcţionarul Public nr. 15-16/2017
Jurnal de Chişinău nr. 34/2017
Jurnal de Chişinău nr. 35/2017
Jurnal de Chişinău nr. 37/2017
Legea şi Viaţa nr. 9/2017
Mesagerul Ministerului Sănătăţii al RM nr. 9/2017
Monitorul Oficial (rom/rus) nr. 340-351/2017
Monitorul Oficial (rom/rus) nr. 352-355/2017
Monitorul Oficial (rom/rus) nr.329/2017
Monitorul Oficial (rom/rus) nr.330-334/2017
Monitorul Oficial (rom/rus) nr.335-339/2017
Revista juridică studenţească nr. 1/2017
Revista Naţională de Drept nr. 7/2017
Revista Naţională de Drept nr. 8/2017
Revista Română de Drept European nr. 2/2017
Revista Română de Drept Privat nr.2/2017
Revista Română de Dreptul Muncii nr.4/2017
Revista română de dreptul proprietăţii intelectuale nr.1/2017
Revista română de dreptul proprietăţii intelectuale nr.2/2017
Timpul nr. 37/2017
Timpul nr.34/2017
Vama nr. 3/2017
Адвокатская практика нр.4/2017
Арбитражный и гражданский процесс нр.8/2017
Международное, публичное и частное право nr.4/2017
Экономическое обозрение нр.31/2017
Экономическое обозрение нр.33/2017
Экономическое обозрение нр.35/2017

august

Funcţionarul Public nr. 14/2017
Timpul nr.30/2017
Jurnal de Chişinău nr. 30/2017
Mesagerul Ministerului Sănătăţii al RM nr. 8/2017
Monitorul Oficial (rom/rus) nr.274-276/2017
Monitorul Oficial (rom/rus) nr.289-300/2017
Monitorul Oficial (rom/rus) nr.316-321/2017
Pandectele Române nr.1/2017
Pandectele Române nr.2/2017
Pandectele Române nr.3/2017
Revista Română de Drept al Afacerilor nr.1/2017
Revista Română de Drept al Afacerilor nr.2/2017
Revista Română de Dreptul Muncii nr.2/2017
Revista Română de Dreptul Muncii nr.3/2017
Timpul nr.32/2017
Dreptul muncii nr.8/2017
Dreptul nr.29/2017
Dreptul nr.30/2017
Dreptul nr.31/2017
Intellectus nr. 2/2017
Jurnal de Chişinău nr. 31/2017
Jurnal de Chişinău nr. 32/2017
Jurnal de Chişinău nr. 33/2017
Legea şi Viaţa nr.8/2017
Monitorul Fiscal nr.5/2017
Monitorul Oficial (rom/rus) nr.277-288/2017
Monitorul Oficial (rom/rus) nr.301-315/2017
Revista Română de Drept European nr.1/2017
Revista Română de Drept Privat nr.1/2017
Revista Română de Dreptul Muncii nr.1/2017
Timpul nr.31/2017
Экономическое обозрение нр.27/2017
Экономическое обозрение нр.28/2017
Экономическое обозрение нр.29/2017
Экономическое обозрение нр.30/2017

iulie

Dreptul nr.27/2017
Monitorul Oficial (rom/rus) nr.265-273/2017
Dreptul nr.28/2017
Jurnal de Chişinău nr. 26/2017
Jurnal de Chişinău nr. 27/2017
Monitorul Oficial (rom/rus) nr. 244-251/2017
Monitorul Oficial (rom/rus) nr.253-264/2017
Timpul nr. 27/2017
Timpul nr. 28/2017
Timpul nr. 28/2017
Timpul nr. 29/2017
Арбитражный и гражданский процесс нр.5/2017
Арбитражный и гражданский процесс нр.6/2017
Экономическое обозрение нр.26/2017
Buletinul Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr. 7/2017
Dreptul muncii nr.7/2017
Dreptul nr.25/2017
Dreptul nr.26/2017
Funcţionarul Public nr. 13/2017
Jurnal de Chişinău nr. 28/2017
Jurnal de Chişinău nr. 29/2017
Legea şi Viaţa nr. 7/2017
Mesagerul Ministerului Sănătăţii al RM nr. 7/2017
Monitorul Oficial (rom/rus) nr. 229-243/2017
Monitorul Oficial (rom/rus) nr.252/2017
Revista Institutului Naţional al justiţiei nr.2/2017
Revista Naţională de Drept nr. 6/2017
Timpul nr. 26/2017
Адвокатская практика нр.3/2017
Экономическое обозрение нр.25/2017

iunie

Buletinul Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr. 6/2017
Jurnal de Chişinău nr. 23/2017
Timpul nr. 23/2017
Dreptul muncii nr.6/2017
Dreptul nr.20/2017
Dreptul nr.21/2017
Funcţionarul Public nr. 11/2017
Intellectus nr. 1/2017
Jurnal de Chişinău nr. 25/2017
Monitorul Fiscal nr.4/2017
Monitorul Oficial (rom/rus) nr. 181-189/2017
Monitorul Oficial (rom/rus) nr. 190-200/2017
Monitorul Oficial (rom/rus) nr. 214-215/2017
Monitorul Oficial (rom/rus) nr. 216-228/2017
Revista Naţională de Drept nr. 5/2017
Экономическое обозрение нр.22/2017
Экономическое обозрение нр.23/2017
Administrarea Publică nr.2/2017
Dreptul nr. 22/2017
Dreptul nr.23/2017
Dreptul nr.24/2017
Funcţionarul Public nr. 12/2017
Jurnal de Chişinău nr. 21/2017
Jurnal de Chişinău nr. 22/2017
Jurnal de Chişinău nr. 24/2017
Legea şi Viaţa nr. 6/2017
Mesagerul Ministerului Sănătăţii al RM nr. 6/2017
Monitorul Oficial (rom/rus) nr. 171-180/2017
Monitorul Oficial (rom/rus) nr. 201-213/2017
Revista Institutului Naţional al justiţiei nr.1/2017
Timpul nr. 21/2017
Timpul nr. 22/2017
Timpul nr. 24/2017
Timpul nr. 25/2017
Vama nr. 2/2017
Экономическое обозрение нр.21/2017
Экономическое обозрение нр.24/2017

mai

Funcţionarul Public nr. 8/2017
Jurnal de Chişinău nr. 18/2017
Jurnal de Chişinău nr. 19/2017
Jurnal de Chişinău nr. 20/2017
Monitorul Oficial (rom/rus) nr. 144-148/2017
Timpul nr. 17/2017
Экономическое обозрение нр.19/2017
Buletinul Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr. 5/2017
Dreptul muncii nr.5/2017
Dreptul nr.16/2017
Dreptul nr.17/2017
Dreptul nr.18/2017
Dreptul nr.19/2017
Funcţionarul Public nr. 10/2017
Funcţionarul Public nr. 9/2017
Jurnal de Chişinău nr. 17/2017
Legea şi Viaţa nr. 5/2017
Mesagerul Ministerului Sănătăţii al RM nr. 5/2017
Monitorul Fiscal nr.3/2017
Monitorul Oficial (rom/rus) nr. 149-154/2017
Monitorul Oficial (rom/rus) nr. 155-161/2017
Monitorul Oficial (rom/rus) nr. 162-170/2017
Timpul nr. 18/2017
Timpul nr. 19/2017
Timpul nr. 20/2017
Арбитражный и гражданский процесс нр.4/2017
Международное, публичное и частное право nr.2/2017
Экономическое обозрение нр.17/2017
Экономическое обозрение нр.18/2017
Экономическое обозрение нр.20/2017

aprilie

Dreptul nr. 14/2017
Funcţionarul Public nr. 6/2017
Jurnal de Chişinău nr. 14/2017
Jurnal de Chişinău nr. 16/2017
Monitorul Oficial (rom/rus) nr. 127/2017
Monitorul Oficial (rom/rus) nr. 128-132/2017
Monitorul Oficial (rom/rus) nr. 133/2017
Timpul nr. 13/2017
Timpul nr. 14/2017
Экономическое обозрение нр.13/2017
Экономическое обозрение нр.15/2017
Buletinul Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr. 4/2017
Dreptul muncii nr.4/2017
Dreptul nr. 13/2017
Dreptul nr.15/2017
Funcţionarul Public nr. 7/2017
Intellectus nr. 4/2016
Jurnal de Chişinău nr. 13/2017
Jurnal de Chişinău nr. 15/2017
Legea şi Viaţa nr. 4/2017
Mesagerul Ministerului Sănătăţii al RM nr. 4/2017
Monitorul Oficial (rom/rus) nr. 103-108/2017
Monitorul Oficial (rom/rus) nr. 109-118/2017
Monitorul Oficial (rom/rus) nr. 119-126/2017
Monitorul Oficial (rom/rus) nr. 134-143/2017
Revista Naţională de Drept nr. 4/2017
Timpul nr. 15/2017
Timpul nr. 16/2017
Адвокатская практика нр.2/2017
Арбитражный и гражданский процесс нр.3/2017
Международное публичное и частное право нр.5/2017
Экономическое обозрение нр.16/2017

martie

Dreptul nr. 12/2017
Jurnal de Chişinău nr. 10/2017
Jurnal de Chişinău nr. 12/2017
Jurnal de Chişinău nr. 8/2017
Monitorul Oficial (rom) nr. 67-71/2017
Monitorul Oficial (rom) nr. 78-84/2017
Monitorul Oficial (rom) nr. 85-91/2017
Revista Română de Drept al Afacerilor nr.11/2016
Timpul nr. 10/2017
Timpul nr. 11/2017
Экономическое обозрение нр.10/2017
Экономическое обозрение нр.8/2017
Administrarea Publică nr.1/2017
Buletinul Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr. 3/2017
Caiete de Drept Penal nr.4/2016
Dreptul muncii nr.3/2017
Dreptul nr. 10/2017
Dreptul nr. 11/2017
Dreptul nr. 8/2017
Dreptul nr. 9/2017
Funcţionarul Public nr. 4/2017
Funcţionarul Public nr. 5/2017
Jurnal de Chişinău nr. 11/2017
Jurnal de Chişinău nr. 9/2017
Legea şi Viaţa nr. 3/2017
Mesagerul Ministerului Sănătăţii al RM nr. 3/2017
Monitorul Fiscal nr.2/2017
Monitorul Oficial (rom) nr. 72/2017
Monitorul Oficial (rom) nr. 73-77/2017
Monitorul Oficial (rom/rus) nr. 92-102/2017
Revista Naţională de Drept nr.3 /2017
Revista Română de Drept European nr.4/2016
Revista Română de Drept Privat nr.6/2016
Timpul nr. 12/2017
Timpul nr. 8/2017
Timpul nr. 9/2017
Vama nr.1/2017
Адвокатская практика нр.1/2017
Арбитражный и гражданский процесс нр.1/2017
Экономическое обозрение нр.11/2017
Экономическое обозрение нр.12/2017
Экономическое обозрение нр.9/2017

februarie

Dreptul nr. 6/2017
Экономическое обозрение нр.5/2017
Funcţionarul Public nr. 3/2017
Jurnal de Chişinău nr. 4/2017
Timpul nr. 4/2017
Timpul nr. 6/2017
Buletinul Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr. 2/2017
Dreptul muncii nr.2/2017
Dreptul nr. 4/2017
Dreptul nr. 5/2017
Dreptul nr. 7/2017
Funcţionarul Public nr. 2/2017
Jurnal de Chişinău nr. 5/2017
Jurnal de Chişinău nr. 6/2017
Jurnal de Chişinău nr. 7/2017
Legea şi Viaţa nr. 2/2017
Mesagerul Ministerului Sănătăţii al RM nr. 2/2017
Monitorul Oficial (rom) nr. 40-49/2017
Monitorul Oficial (rom) nr. 50-59/2017
Monitorul Oficial (rom) nr. 60-66/2017
Pandectele Române nr.11/2016
Pandectele Române nr.12/2016
Revista de Drept Public nr.4 / 2016
Revista Naţională de Drept nr.1 /2017
Revista Naţională de Drept nr.2 /2017
Revista Română de Drept al Afacerilor nr.10/2016
Revista română de dreptul proprietăţii intelectuale nr.4/2016
Timpul nr. 5/2017
Timpul nr. 7/2017
Экономическое обозрение нр.4/2017
Экономическое обозрение нр.6/2017
Экономическое обозрение нр.7/2017

ianuarie

Dreptul nr.12/2016 (România)
Timpul nr. 2/2017
Экономическое обозрение нр.2/2017
Buletinul Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr. 1/2017
Dreptul muncii nr.1/2017
Dreptul nr. 3/2017
Dreptul nr.1/2017
Dreptul nr.2/2017
Funcţionarul Public nr. 1/2017
Jurnal de Chişinău nr. 1/2017
Jurnal de Chişinău nr. 2/2017
Jurnal de Chişinău nr. 3/2017
Jurnal de Chişinău nr. 51/2016
Legea şi Viaţa nr. 1/2017
Mesagerul Ministerului Sănătăţii al RM nr. 1/2017
Monitorul Fiscal nr.1/2017
Monitorul Oficial (rom) nr. 2-8/2017
Monitorul Oficial (rom) nr. 24-29/2017
Monitorul Oficial (rom) nr. 9-18/2017
Monitorul Oficial (rom) nr. 9-23/20171
Monitorul Oficial (rom-rus) nr.1/2017
Revista Naţională de Drept nr.12 /2016
Timpul nr. 1/2017
Timpul nr. 3/2017
Адвокатская практика нр.6/2016
Арбитражный и гражданский процесс nr. 12/2016
Арбитражный и гражданский процесс нр.11/2016
Экономическое обозрение нр.1/2017
Экономическое обозрение нр.3/2017
Bibliotec@Ta
Înregistare on-line Solicitare înstruire Solicitare achiziţie BPD Ajutor