Intrari noi

noiembrie

Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr 7/1996 și legislație conexă. București : Universul Juridic, 2015. - 348 p.

octombrie

Basarabia în actul Marii Uniri de la 1918. - Chișinău : Știința, 2017. - 180 p.
Deleu, E. Generații secunde de migrație: cazul Republicii Moldova. - Chișinău : S.n., 2017. - 344 p.
Èlektoral΄nye processy v Respublike Moldova : real΄nost΄, tendencii i perspektivy. - Chișinău : Princeps, 2015. - 312 p.
Instituțiile și nomenclatura sovietică și de partid din RASSM și RSSM (1924-1956). - Chișinău : Cartdidact, 2017. - 400 p.
Procesul electoral în Republica Moldova : realități, tendințe și perspective. - Chișinău : Princeps, 2015. - 287 p
Referendum kak vysšaâ forma neposredstvennoj demokratii. Chișinău : Princeps, 2016. - 195 p.
Referendumul ca formă supremă a democrației directe. - Chișinău : Princeps, 2016. - 180 p.
Rolul statului în asigurarea drepturilor electorale ale persoanelor cu dizabilități. - Chișinău : Princeps, 2017. - 96 ; 96 p.
„Rolul mass-media în procesul electoral” : Conferința științifică-practică Internațională. - Chișinău : Princeps, 2017. - 160 ; 160 p.

martie

Florin, I. ManguRăspunderea civilă delictuală obiectivă. - București : Universul Juridic, 2015. - 331 p.
Truichici Adrian M., Neagu Luiza. Drepturi și libertăți. Jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene. - București : Universul Juridic, 2017. - 371 p.
Administrația publică și statul de drept. - București : Universul Juridic, 2016. - 215 p.
Bărbieru Carmen Nicoleta, Macovei Codrin. Repere ale activității biroului notarial : redactarea înscrisurilor, procedurile notariale, activitatea de secretariat. - București : Universul Juridic, 2011. - 440 p.
Bogdan, S., Șerban Doris Alina. Drept penal : partea specială : infracțiuni contra persoanei și contra înfăptuirii justiției : (codul penal din 1 februarie 2014). - București : Universul Juridic, 2017. - 392 p.
Buneci, P., Dumitru, I. Drept penal social : analiza infracțiunilor din domeniul muncii și securității sociale. - București : Universul Juridic, 2016. - 299 p.
Câmpean, A. Apelul în procesul civil : practică judiciară comentată, legislație conexă, doctrină, decizii ale Curții Constituționale, recursuri în interesul legii, hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept. - București : Universul Juri
Capcelea, V. și Hurubă, E. Deontologia profesională a executorului judecătoresc : curs universitar. - București : Universul Juridic, 2014. - 186 p.
Cărpenaru, Stanciu D. Tratat de drept comercial român. - București : Universul Juridic, 2016. - 860 p.
Chiș, Ioan-Daniel. Cartea funciară. Vol. 1 : Legea nr. 7/1996. - București : Universul Juridic, 2012. - 532 p.
Chiș, Ioan-Daniel. Cartea funciară. Vol. 2 : Noul Cod civil. - București : Universul Juridic, 2012. - 1349 p.
Coca, G. Procedura penală. Partea specială : schițe, scheme, teste grilă. - București : Universul Juridic, 2016. - 190 p.
Code civil 2016. - Paris : Lexis Nexis, 2015. - 3340 p.
Codul civil al Republicii Moldova : Publicat: 22.06.2002 în Monitorul Oficial Nr.82-86 art Nr : 661 : în conformitate cu ultimile modificări și completări din Monitorul Oficial al Republicii Moldova : actualizat la 16.02.2017. - Chișinău : Farmec-Lux, 201
Codul contravențional al Republicii Moldova : Publicat: 16.01.2009 în Monitorul Oficial Nr.3-6 art Nr: 15 : data intrării în vigoare: în conformitate cu ultimile modificări și completări din Monitorul Oficial al Republicii Moldova : actualizat la 10.03.20
Codul de executare al Republicii Moldova : Publicat: 05.11.2010 în Monitorul Oficial Nr.214-220 art Nr : 704 : în conformitate cu ultimile modificări și completări din Monitorul Oficial al Republicii Moldova : actualizat la 30.03.2016. - Chișinău : Farmec
Codul de procedură penală al Republicii Moldova : Publicat: 05.11.2013 în Monitorul Oficial Nr. 248-251 art Nr : 699 : data intrării în vigoare : 12.06.2003 : în conformitate cu ultimile modificări și completări din Monitorul Oficial al Republicii Moldova
Codul educației al Republicii Moldova : Publicat: 24.10.2014 în Monitorul Oficial Nr.319-324: art Nr: 634 : data intrării în vigoare : în conformitate cu ultimile modificări și completări din Monitorul Oficial al Republicii Moldova : actualizat. - Chișină
Codul familiei al Republicii Moldova : Publicat: 26.04.2001 în Monitorul Oficial Nr.47-48: art Nr: 210 : în conformitate cu ultimile modificări și completări din Monitorul Oficial al Republicii Moldova : actualizat la 01.03.2016. - Chișinău : Farmec-Lux,
Codul fiscal al Republicii Moldova : Publicat: 25.03.2005 în Monitorul Oficial Nr. ed. spec. : în conformitate cu ultimile modificări și completări din Monitorul Oficial al Republicii Moldova : actualizat la 16.02.2017. - Chișinău : Farmec-Lux, 2017. - 25
Codul funciar al Republicii Moldova : Publicat: 04.09.2001 în Monitorul Oficial Nr.107 art Nr: 817 : în conformitate cu ultimile modificări și completări din Monitorul Oficial al Republicii Moldova : actualizat la 05.03.2015. - Chișinău : Farmec-Lux, 2015
Codul muncii al Republicii Moldova : Publicat: 29.07.2003 în Monitorul Oficial Nr.159-162 art Nr : 648 : în conformitate cu ultimile modificări și completări din Monitorul Oficial al Republicii Moldova : actualizat la 10.01.2017. - Chișinău : Farmec-Lux,
Codul Penal al Republicii Moldova : Publicat 14.04.2009 în Monitorul Oficial Nr. 72-74, art Nr: 195 : în conformitate cu ultimile modificări și completări din Monitorul Oficial al Republicii Moldova : actualizat la 16.01.2017. - Chișinău : Farmec-Lux, 201
Codul vamal al Republicii Moldova : Publicat: 01.01.2007 în Monitorul Oficial Nr.ed. special. : în conformitate cu ultimile modificări și completări din Monitorul Oficial al Republicii Moldova : actualizat la 10.10.2016. - Chișinău : Farmec-Lux, 2016. - 1
Constantin, E. Infracțiunile contra vieții în noul Cod penal. București : Universul Juridic, 2016. - 253 p.
Constituția Republicii Moldova : din 29.07.1994 : Publicat : Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 1 din 12.08.1994 : Republicat Oficial al Republicii Moldova nr. 78/140 din 29.03.2016. - Chișinău : Farmec-Lux, 2016. - 80 p
Crișu, A. Drept procesual penal. Partea generală : conform noului Cod de procedură penalăâ. - București : Hamangiu, 2017. - 600 p.
Deac, A. Dreptul Uniunii Europene. Instituțiile Uniunii Europene : teste-grilă. - București : Universul Juridic, 2016. - 119 p.
Diaconescu, H., Răducanu, R. Infracțiuni contra libertății persoanei. - București : C.H. Beck, 2015. - 203 p.
Diaconu, M. Legalitatea administrării publice : studii științifice. - Chișinău : s.n., 2017. - 269 p.
Dolea, I., Ciobanu, I., Maximenco, L. Curriculum pentru formarea continuă a mediatorilor : medierea în cauzele penale cu implicarea copiilor în conflict cu legea. - Chișinău : Cartea Juridică, 2016. - 105 p.
Dossier special Code civil 2016 : réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations. - Paris : Lexis Nexis, 2015. - 82 p.
Drosu, V., Burciu, N. Detențiunea pe viață și liberarea condiționată înainte de termen în Republica Moldova. - Chișinău : s.n., 2017. - 136 p.
Executarea silită : dificultăți și soluții practice. Vol. 1. București : Universul Juridic, 2016. - 791 p.
Florea, B. Infracțiuni contra drepturilor de creație intelectuală. - București : Universul Juridic, 2015.. - 208 p.
Guceac, I., ș. a. Republica Moldova și Uniunea Europeană : dimensiunile cooperării. - Chișinău : s.n., 2016. - 115 p.
Ignat Claudiu Florinel Augustin. Forme ale protecției și promovării drepturilor omului : Medierea și Ombudsmanul. - București : Editura Universitară, 2016. - 237 p.
Juc, V. Securitatea Națională și Politica Externă ale Republicii Moldova în contextul transformărilor structurale de sistem postrăzboi rece. - Chișinău : s.n., 2015. - 199 p.
Juc, V., Diacon, M. Prevederi de politică externă în documentele de program și în activitatea partidelor politice din Republica Moldova. - Chișinău : Institutul de Cercetări Juridice și Politice, 2016. - 253 p.
Labo, Grigore Nicolae. Cercetarea criminalistică. - București : Pro Universitaria, 2016. - 245 p.
Lazăr, I. Dreptul Uniunii Europene în domeniul concurenței. - București : Universul Juridic, 2016. - 520 p.
Lege Nr. 149 din 29.06.2012 insolvabilității : Publicat: 14.09.212 în Monitorul Oficial Nr. 193-197 art. Nr: 663 data intrării în vigoare: 13.03.2013. - Chișinău : Farmec-Lux, 2016. - 140 p.
Lege Nr. 75 din 30.04.2015 cu privire la locuințe : Publicat: 29.05.2015 în Monitorul Oficial Nr.131-138 art Nr: 249 : data intrării în vigoare: 29.11.2015. - Chișinău : Farmec-Lux, 2015. - 72 p.
Marcusohn, V. Drept civil : contracte speciale. - București : Universul Juridic, 2016. - 383 p.
Mihăilescu, Mădălina-Elena. Deontologia și statutul funcționarului public : teste grilă și întrebări pentru examene de an și licență. - București : C.H. Beck, 2016. - 166 p.
Morar, N. Aplicarea diferenţiată a protecţiei minorităţilor naţionale în raport cu situaţia lor concretă. - Târgovişte : Bibliotheca, 2016. - 99 p.
Moțiu, F. Contractele speciale : curs universitar. - București : Universul Juridic, 2017. - 388 p.
Moțiu, F. Contractele speciale : sinteze teoretice, teste-grilă și spețe. - București : Universul Juridic, 2017. - 292 p.
Moțu, Flavius-Iancu Acțiunea în anularea actelor frauduloase. - București : Universul Juridic, 2015. - 211 p
Năsui Gabriel Adrian. Malpraxisul medical : particularitățile răspunderii civile medicale : jurisprudență internă relevantă : malpraxisul profesiilor liberale. - București : Universul Juridic, 2016. - 355 p.
Nász, Csaba Bela. Dreptul insolvenței : curs universitar. - București : Universul Juridic, 2017. - 362 p.
Nász, Csaba Bela. Procedura insolvenței persoanelor fizice. - București : Universul Juridic, 2016. - 366 p.
Noul Cod de procedură civilă și legislație conexă. - București : Universul Juridic, 2016. - 708 p.
Noul Cod de procedură civilă. Vol. 1 : Art. 1-526. - București : Universul Juridic, 2016. - 1588 p.
Noul Cod de procedură civilă. Vol. 2 : Art. 527-1.134. - București : Universul Juridic, 2016. - 1831 p.
Noul Cod de procedură penală și legislație conexă. - București : Universul Juridic, 2016. - 768 p.
Noul Cod penal și legislație conexă. - București : Universul Juridic, 2016. - 502 p.
Petrea, A. Dreptul la viață : între teorie și practică. - Iași : Steh, 2015. - 132 p.
Poalelungi, M. Convenţia Europeană a Drepturilor Omului : comentariu asupra hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului versus Republica Moldova : concluzii și recomandări. - Chişinău : S.n., 2017. - 576 p.
Raport privind respectarea drepturilor și libertăților omului în Republica Moldova în anul 2016. - Chișinău : s.n., 2017. - 304 p.
Republica Moldova : enciclopedie : ediție consacrată aniversării a 25-a de la proclamarea independenței Republicii Moldova. - Chișinău : Biblioteca Științifică Centrală „A. Lupan” a Academiei de Științe a Moldovei, 2016. - 827 p.
Republica Moldova în contextul oportunităților de modernizare: necesități de democratizare, securitate și cooperare. - Chișinău : Institutul de Cercetări Juridice și Politice al AȘM, 2016. - 168 p.
Securitatea națională a Republicii Moldova în contextul evoluțiilor geopolitice regionale. - Chișinău : Institutul de Cercetări Juridice și Politice al AȘM, 2016. - 180 p.
Stancu, E., Moise Adrian Cristian. Criminalistica : elemente de tehnică și de tactică a investigării penale. - București : Universul Juridic, 2014. - 307 p.
Stoenescu, Dem. D. Legiuirea Caragea : (după ediția de la 1818) : precedată de actele privitoare la întocmirea ei și adnotată cu jurisprudența înaltei Curți de Casație de la 1879-1900 și cu alte legiuiri modificatoare. - Craiova : s.n., 1905. - 246 p.
Stoica, A. Drept civil. Obligațiile : Curs universitar. Grile. - București : Pro Universitaria, 2015. - 343 p.
Șuștac, Zeno Daniel ș. a. Best practice guide betreffende het gebruik van mediation in grensoverschrijdende zaken. - București : s.n., 2013. - 172 p.
Șuștac, Zeno Daniel, ș. a. Best practice guide on the use of mediation in cross-border cases. - București : s.n., 2013. - 168 p.
Tănase, A. Compendiu al jurisprudenței Curții Constituționale a Republicii Moldova : (1995-2017). - România : Wolters Kluwer, 2017. - 537 p.
Teodorescu, Maria-Georgiana. Combaterea infracțiunilor de corupție la nivel național și european. - București : Pro Universitaria, 2016. - 426 p.
Țiclea, A. Tratat de dreptul muncii : Legislație. Doctrină. Jurisprudență. - București : Universul Juridic, 2016. - 1119 p.
Udroiu, M. Fișe de procedură penală : partea generală. - București : Universul Juridic, 2016. - 462 p.
Udroiu, M. Fișe de procedură penală : partea specială. - București : Universul Juridic, 2016. - 298 p.
Vedinaș Verginia. Statutul funcționarilor publici : (Legea nr. 188/1999) : comentarii, legislație, doctrină și jurisprudență. - București : Universul Juridic, 2016. - 471 p.
Voicu, O., Cash, J., Cojocariu, V. Biserică și Stat în Republica Moldova. - Chișinău : S.n., 2016. - 56 p.
Трудовой кодекс Республики Молдова : опубликован: 29.07.2003 в Monitorul Oficial Nr. 159-162 статья Nr. 648 : в соответствии с последними изменениями и дополнениями в Мониторул Офичиал Республики Молдова. - Chișinău : Farmec-Lux, 2017. -128 s.
Уголовнный кодекс Республики Молдова : опубликован: 14.04.2009 в Monitorul Oficial Nr. 72-74 статья Nr. 195 : в соответствии с последними изменениями и дополнениями в Мониторул Офичиал Республики Молдова : обновлен 10.01.2017. - Chișinău : Farmec-Lux, 20
Уголовно-процессуальный кодекс Республики Молдова : опубликован: 05.11.2013 в Monitorul Oficial Nr. 248-251 статья Nr. 699 : дата вступления в силу: 12.06.2003 : в соответствии с последними изменениями и дополнениями в Мониторул Офичиал Республики Молдова

februarie

Juc, V., Ungureanu, V. Interesele geopolitice ale marilor puteri și impactul lor asupra securității naționale a Republicii Moldova. - Chișinău : s.n., 2016. - 168 p.
Aniței, Nadia-Cerasela, Lazăr, Roxana Elena. Evaziunea fiscală între legalitate și infracțiune. - București : Universul Juridic, 2016. - 206 p.
Bîrsan, C. Drept civil. Drepturile reale principale : în reglementarea noului Cod civil. - București : Hamangiu, 2017. - 483 p
Ciobanu, Alexandru-Sorin. Regimul contractelor de concesiune. - București : Universul Juridic, 2015. - 332 p.
Ciobanu, M. Teste grilă pentru admiterea în magistratură. - București : Universul Juridic, 2012. - 357 p.
Cojocaru, C. Dreptul afacerilor : practică judiciară pentru uzul studenților. - București : Universul Juridic, 2017. - 153 p.
Deac, A. Dreptul afacerilor : teste-grilă. - București : Universul Juridic, 2017. - 131 p.
Demetrescu, George Mil. Istoria Baroului Dolj de la 1864-1928 : cu anexe și ilustrațiuni în text. - Craiova : Aius, 2017. - 612 p.
Gavrilescu, Luiza-Cristina. Drept civil. Persoanele : Probele. Prescripția. - București : Universul Juridic, 2017 . - 269 p.
Ghiță, D. Executarea obligațiilor prin mijloace indirecte. - București : C.H. Beck, 2016. - 235 p.
Insolvență și lichidare. Legislație principală și secundară, modele de acte, adnotări. - București : Universul Juridic, 2016. - 529 p.
Pop, P. Sancțiuni procedurale în procesul civil. - București : Universul Juridic, 2016. - 495 p.
Practica judiciară în materie penală. Drept penal. Partea generală : (Dispozițiile actualului Cod penal și ale noului Cod penal) : Doctrină, jurisprudență relevantă: C.E.D.O., Curtea Constituțională, decizii de îndrumare ale fostului Tribunal Suprem, deci
Practica judiciară în materie penală. Drept penal. Partea specială : (Dispozițiile noului Cod penal) : Doctrină, jurisprudență relevantă: C.E.D.O., Curtea Constituțională, decizii de îndrumare ale fostului Tribunal Suprem, decizii pronunțate în recurs în
Preduț, Marius-Cătălin. Codul muncii comentat. - București : Universul Juridic, 2016. - 659 p.
Șuștac, Zeno Daniel ș. a. Ghid de bune practici privind utilizarea medierii în cauzele transfrontaliere. - București : s.n., 2013. - 161 p.
Terzea, V. Protecția consumatorilor - Jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene. - București : Universul Juridic, 2016. - 613 p.
Tratate internaţionale la care Republica Moldova este parte. Vol. 48 : (2008-2010). - Chişinău : Moldpres, 2016. - 519 p.
Tratate internaţionale la care Republica Moldova este parte. Vol. 49 : (1992-2013). - Chişinău : Moldpres, 2016, 480 p.
Tratate internaţionale la care Republica Moldova este parte. Vol. 50 : (2006-2012). - Chişinău : Moldpres, 2016. - 536 p.
Tratate internaţionale la care Republica Moldova este parte. Vol. 51 : (2006-2013). - Chişinău : Moldpres, 2016. - 464 p.
Trușcă, P., Trușcă, Andrada Mihaela. Drept civil : partea generală. - București : Universul Juridic, 2016. - 388 p.
Tuleașcă, L. Drept comercial : întreprinderile comerciale. - București : Universul Juridic, 2016. - 397 p.

ianuarie

Bela Nasz Csaba. Procedurile de prevenire a insolvenței. - București : Universul Juridic, 2015. - 316 p.
Bodu, S., Bodu C. Infracțiuni economice : Infracțiunile la regimul societăților. Infracțiunile de bancrută. Infracțiunile de evaziune fiscală : comentarii și explicații : adnotări cu jurisprudență. - București : Rosetti Internațional, 2016, 278 p.
Codul civil al României. Vol. 1. Îndrumar notarial. - București : Monitorul Oficial, 2011. - 600 p.
Codul civil al României. Vol. 2. : Îndrumar notarial. - București : Monitorul Oficial, 2011. - 565 p.
Daghie, Dragoș-Mihail. Administrarea societății pe acțiuni. - București : Universul Juridic, 2016. - 418 p.
Dănișor, Dan Claudiu. Libertatea în capcană : aporii ale justiției constituționale. - București : Universul Juridic, 2014. - 288 p.
Dușcă, Anca Ileana. Dreptul mediului. - București : Universul Juridic, 2009. - 303 p.
Gheberta, Ioana Nicoleta. Nulitatea căsătoriei în dreptul român și comparat. - București : Universul Juridic, 2017. - 309 p.
Juc V., Mîtcu, S. Activități nemilitare ale organizației tratatului atlanticului de nord. - Ch. : Biblioteca Științifică Centrală „Andrei Lupan”, 2015. - 160 p.
Noul Cod civil : republicat în M. Of. nr. 505 din 15 iulie 2011 și Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil (extras). - București : Universul Juridic, 2013. - 713 p.
Noul Cod civil și legislație conexă. - București : Universul Juridic, 2016. - 740 p.
Șerban, Doris Alina. Infracțiuni privind piața de capital : abuzul de piață. - București : Universul Juridic, 2016. - 491 p.
Terzea, V. Achizițiile publice - Jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene. - București : Universul Juridic, 2016. - 662 p.
Bibliotec@Ta
Înregistare on-line Solicitare înstruire Solicitare achiziţie BPD Ajutor