Misiunea

Biblioteca Publica de Drept prin serviciile sale informationale civice, asigura conditii viabile si eficiente in furnizarea accesului la informatia juridica, promovarea legislatiei, menite sa faciliteze o participare activa a tuturor membrilor comunitatii in dezvoltarea si promovarea valorilor societatii democratice.

Viziunea

 BPD in serviciul comunitatii juridice: extindere locala si prezenta electronica

Comunitatea juridica

Biblioteca Publica de Drept tinde sa asigure si sa promoveze diversificarea continua a serviciilor informationale in beneficiul utilizatorului. Atit dezvoltarea colectiei documentare, cit si crearea infrastructurii informationale electronice ale bibliotecii sunt dirijate si ghidate de necesitatile informationale ale utilizatorilor. Colectivitatea ce incadreaza si legitimeaza biblioteca este mai intai publicul deservit. Astfel ca documentele vor fi achizitionate, colectia va fi constituita, bazele de date vor fi abonate doar in concordanta cu utilizatorii ei.

Extindere locala

 Suprafata actuala a Bibliotecii Publice de Drept nu satisface fluxul sporit zilnic de utilizatori si ritmul dezvoltarii colectiei. Dotarea bibliotecii cu noile tehnologii informationale: computere cu acces la bazele de date juridice nationale si internationale, cataloage electronice, aparate de copiat pentru multiplicarea documentelor, imprimante pentru scoaterea la tipar a informatiei solicitate nu onoreaza aceste cerinte. Astfel eforturile bibliotecii vor fi focalizate asupra repararii spatiului si darea in exploatare a acestuia pentru buna desfasurare a activitatii subsolului bibliotecii.

Prezenta electronica

Diversitatea de servicii oferite (imprumut in sala de lectura, serviciul electronic de referinta intreab@bibliotecarul ), accesul la multiplele baze de date juridice (Jurist, Practica judiciara, Ebsco, LexExpert), colectia exceptionala si actuala de materiale electronice au transformat biblioteca intr-o institutie realmente necesara.  Perspectivele societatii informationale care sunt incorporate in strategiile de viitor ale bibliotecii: dezvoltarea paginii web, achizitia de scanere pentru activitatea de digitalizare a documentelor cu caracter de drept confera o prezenta mai vizibila in mediul electronic.

 
Bibliotec@Ta
Înregistare on-line Solicitare înstruire Solicitare achiziţie BPD Ajutor