Baze de date&CD

 Obține maximum din documentarea juridică!

 Folosind Bazele de date juridice - ești la curent cu toate modificările legislative, iei deciziile corecte și elimini riscurile, ești informat, devii mai eficient. Fiind  concepute cu funcții de căutare avansate, te ajută să simplifici și să accelerezi procesul documentării juridice. 
Bazele de date sunt instrumentul esențial pentru cercetarea legislației, jurisprudenței și doctrinei, pun l a dispoziție cea mai mare bază de informații, articole, noutăți relevante din domeniu. 

 Accesul la Bazele de date juridice poate fi realizat doar la sediul bibliotecii

Biblioteca Publică de Drept organizează instruiri individuale și de grup, privind strategiile de accesare şi căutare în Bazele de date.Pentru detalii contactaţi la tel 022 27 53 93 

MoldLex

logo_moldlex_legisl.jpg

 Baza de date conţine acte juridice adoptate şi publicate în revista “Monitorul Oficial al Republicii Moldova” şi alte publicaţii oficiale, începând cu anul 1989, în limbile română şi rusă. În acelaşi timp, baza de date conţine legi şi acte normative modificate (la zi) conform actelor despre modificări. Modificările sunt operate conform prevederilor Legii nr.317 din 18 iulie 2003 la data intrării acestora în vigoare.

Baza de date include următoarele compartimente informaţionale:

 • Legile Republicii Moldova
 • Hotărârile Parlamentului Republicii Moldova
 • Decretele Preşedintelui Republicii Moldova
 • Hotărârile, dispoziţiile şi ordonanţele Guvernului 
 • Hotărârile Curţii Constituţionale
 • Hotărârile Curţii de Conturi
 • Hotărârile Băncii Naţionale
 • Acte ministeriale
 • Acte ale autorităţilor administrative centrale
 • Acte internaţionale
 • Alte acte

 Fiecare act conţine:

 • denumirea organului emitent
 • denumirea actului
 • numărul şi data adoptării actului
 • denumirea, data şi numărul publicaţiei
 • textul actului la zi (cu toate modificările operate)
 • textul actului în original
 • lista codurilor conform clasificatorului
 • lista actelor cu modificări, ce i se aduc
 • lista actelor modificate de el
 • lista actelor care se referă la el
 • lista actelor la care se referă
 • fişa actului (data adoptării, data promulgării, data intrării în vigoare, data abrogării, unde şi când a fost publicat/republicat etc.).

PRACTICA JUDICIARA
PRACTICA JUDICIARĂ

 

Sistemul  informatic  "Practica" include baza de date oficială a practicii judiciare a R.Moldova. Baza de date contine documente privind jurisprudența, in  limba  romană  si  rusa. 

Documentele sunt  sistematizate si repartizate in urmatoarele compartimente informationale:

 

 • Hotaririle explicative ale Plenului Curtii Supreme de Justitie;
 • Practica cu privire la cauzile penale si administrative ale Colegiului Penal al CSJ;
 • Practica cu privire la cauzile civile ale Colegiului Civil a CSJ;
 • Practica Curtii Europene pentru Drepturile Omului;
 • Hotaririle explicative ale Judecatoriilor Supreme ale altor state;
 • Teoria cu privire la cauzile penale si administrative;
 • Teoria cu privire la cauzile civile;
 • Alte documente privind jurisprudenta.

HEINONLINE

hein75b.gif

 HeinOnline – o sursă  excepţională pentru studiile universitare şi cercetările ştiinţifice:

 • Conţinut exhaustiv – oferă acces full-text la peste 1200 reviste academice americane (ex. Harvard Journal of Law, Criminal Justice Review, etc.) şi europene (Cambridge Law Journal, Acta Universitatis „Lucian Blaga”, etc.), inclusiv acces la peste 550 texte clasice din domeniul jurisprudenţei;
 • Acoperire cronologică – include versiunea digitizată a primelor volume ale fiecărui titlu până la apariţia curentă, cuprinzând ediţiile complete ale tuturor revistelor (ex. Yale Journal of International Law 1974 - 2005, Houston Law Review 1963 - 2006);
 • Abordare inovativă – cuprinde versiunea în original a fiecărui articol/document, absolut identic apariţiei în format tipărit (calitate clară în format .pdf şi posibilitate de accesare în .txt), inclusiv şi referinţele bibliografice de subsol ale articolelor;
 • Strategii de căutare -  simple şi flexibile (autor, titlu şi cuvinte cheie);

 

EBSCO
EBSCO  PUBLISHING

 Serviciul Informational EBSCO este considerat lider mondial in furnizarea accesului la reviste si carti in format electronic. Disponibilitatea accesarii bazei de date este posibila Bibliotecii Municipale „B.P.Hasdeu”, aceeasta fiind membru al Consortiului EIFL Direct Moldova. 
Baza de date contine urmatoarele subdiviziuni:

 • Business Source Premier
 • Contine peste 8,800 titluri de reviste, incepind cu 1965. Tematica revistelor contine preponderent din domeniul buziness.
 • MasterFILE Premier
 • Contine tematici multidisciplinare. Include peste 1,950 titluri de reviste si ziare cu acces textual integral. Deasemeni include peste 500 materiale de referinta, 84,011 biografii, 83,472 si 192,999 fotografii, harti.
 • Regional Business News
 • Include peste 75 reviste si ziare din domeniul business-ului regional al SUA. Se actualizeaza zilnic.
 • Academic Search Premier
 • Cea mai comprehensiva colectie oferind acces la peste 4,650 seriale multidisciplinare, dintre care 3,600 sunt cu caracter academic.
 • Health Source: Nursing/Academic Edition
 • Ofera acces la peste 550 reviste academice din domeniul medicinii.
 • MEDLINE
 • Furnizeaza acces la reviste si ziare din domeniul medicinii cu caracter stiintifico-practic.
 • ERIC
 • Contine acces la peste 2,200 reviste din domeniul educatiei si stiintei.

 • Library, Information Science & Technology Abstracts
 • Indexeaza peste 600 periodice, carti, rapoarte si materiale din cadrul conferintelor profesionale incepind cu 1960.       Legislația țărilor CSI

CSI

       Este o bază de date ce asigură accesul utilizatorilor la informație normativ – juridică a țărilor – membre ale Comunității Țărilor Independente.

         Baza de date conține   acte legislative  în vigoare, ediții mai vechi   cît și cele care au fost   abrogate   ale statelor:  Armenia, Azerbaigean, Belarus, Georgia, Kazahstan, Kîrgîstan, Republica Moldova, Rusia, Tagikistan, Turkmenistan, Ucraina, Uzbekistan, precum și legislație internațională.  Majoritatea actelor legislative sînt publicate în limba rusă. În țările unde acestea apar doar în limba națională – sînt traduse de către specialiști în traducerea domeniului juridic.  


 
Bibliotec@Ta
Înregistare on-line Solicitare înstruire Solicitare achiziţie BPD Ajutor